Undervisa! Ny bok bjuder på tricks of the trade för att utveckla och förbättra undervisningen

Erfarna och framgångsrika lärare har med tiden utvecklat vissa tricks of the trade, metodiska nycklar som gör att undervisningen lyckas. Nu har Ann S. Pihlgren tillsammans med svenska och utländska forskare samlat dem i boken Undervisa! Lärarens didaktiska nycklar. En riktig guldgruva för både blivande och verksamma lärare som vill utveckla sin pedagogik och förbättra sina undervisningsmetoder.

asset_image

Hur gick dina tankar när du skrev boken? Varför kom den till?
– Jag arbetar med utveckling av undervisning på flera förskolor, fritidshem och skolor för närvarande och har upptäckt att behoven av grundkunskaper i undervisningens tricks of the trade är ganska lika över lag. Den här boken kom till genom att jag ville möta behoven av en bok som ger läraren en bra start i att utveckla sin undervisning utifrån både forskning och beprövad erfarenhet.
 
Varför är detta ett viktigt ämne just nu?
– I Sverige sjunker tyvärr skolresultaten fortfarande, särskilt i internationella jämförelser. Vi behöver samla alla krafter för att ge våra barn och elever den bästa utbildningen vi kan.
 
Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
– Det finns faktiskt inte så många böcker som tar ett helhetsgrepp på de nycklar som läraren behöver behärska för att undervisningen ska få goda lärandeeffekter. Den här boken samlar den bästa kunskapen på området i ett praktiskt och greppbart format. Vi har samlat några av de allra bästa didaktikerna med olika specialområden, både svenska och utländska. Det är mäktigt!

Vad kommer läsaren ta med sig efter att ha läst boken? 
– Efter att ha läst boken tror jag att varje lärare tar med sig en förståelse för att det är flera delar som behöver samverka för att undervisningen ska vara framgångsrik och leda till lärande. Men jag tror också att läsaren kommer att känna att man har fått med sig användbara nycklar för att utveckla sin egen undervisning ytterligare.

Vad är det som studenter och eller yrkesverksamma tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem?
– Min uppfattning är att det ofta är svårt för lärare att greppa hela det komplexa fältet av faktorer som ingår i god undervisning. Här hjälper boken till genom att peka på vad som är viktigt. De olika författarna ger både teoretisk förståelse och praktiskt stöd inom sitt specialområde.
 
Hur, var och av vem kan boken användas?
– Den här boken kan både användas som kursbok i utbildningen av lärarstudenter och som underlag för kollegialt lärande för redan verksamma lärare. Den kan också inspirera rektorer och andra som har lärarutveckling som sitt ansvar.

Bokens författare

Ann S. Pihlgren är redaktör för boken Undervisa!. Ann är fil. dr. i pedagogik och forskningsledare, lärarutbildare, författare, ledar- och skolutvecklare vid Ignite Research Institute. Hennes huvudsakliga forskningsintressen rör hur samspel, dialog och tänkande samverkar i undervisning. Hon har tidigare arbetat som studierektor och lärarutbildare vid Stockholms universitet och som lärare, skolledare, förvaltningschef, skolpolitiker och kvalitetsutvecklare inom svensk skola.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Undervisa!

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

12 Jun 2024