Dags för kvinnodagen – Tips på genusfrågor för ditt klassrum

Internationella kvinnodagen, den 8 mars, uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Hur har kvinnans situation förändrats hisoriskt i vårt land? Har vi olika förväntningar på pojkar och flickor idag? Vad är egentligen feminism? Här får du tips på en rad uppgifter i olika ämnen för att arbeta med genusfrågor i ditt klassrum,  inför kvinnodagen eller vilken annan dag som helst! 

För årskurs 4-6:

Normer och jämställdhet
Vad är normer? Vilka normer ser vi runt omkring oss? Vilka normer är bra och vilka är onödiga? Vad händer när vi bryter normer? Låt eleverna fundera över dessa frågeställningar i avsnittet Normer och jämställdhet i Gleerups biologi 4-6.

Manligt och kvinnligt i hemmet 
Vem bytte blöjor på de små barnen när mormor och farmor var unga? Varför var det oftast mamman i familjen som skötte städning och matlagning? Diskutera arbetsfördelning i familjen utifrån avsnittet Jämställdhet i Gleerups samhällskunskap 4-6.

Varför handlar det mest om kungar i historien?  
Ofta utgick den äldre historien från att det var männen som hade makten. Men så var det inte riktigt. Många kvinnor både inom adeln, men också i andra samhällsgrupper har i praktiken haft stort inflytande både i familjen och i samhället. Passa på att lära känna några mäktiga kvinnor under medeltiden i Gleerups historia 4-6.

Etiska begrepp 
Vad betyder jämlikhet, jämställdhet, ansvar och empati? Förväntas pojkar och flickor ta olika mycket ansvar? Arbeta och diskutera utifrån avsnittet Etiska begrepp i Gleerups religion 4-6.


För årskurs 7-9:

Vem var Maria Zoéga? 
Varför har kvinnor inte varit så synliga i traditionell historieskrivning? Arbeta på tema historiebruk med exemplet från Zoégas kafferosteri med uppgifter i Gleerups historia 7-9 Hi. 

Talar kvinnor och män olika? 
Vi använder oss ju av samma ord och bildar meningar på samma sätt. Diskutera kvinnligt och manligt språk och hur kvinnor och män använder olika strategier för att uttrycka sig i Gleerups svenska och svenska som andraspråk 7-9.

Varför har kvinnor lägre lön? 
Sverige anses internationellt vara ett jämställt land, ändå har vi stora brister när det handlar om jämställdhet på arbetsmarknaden. Våra yrkesval är fortfarande väldigt traditionellt könsbundna genom att många kvinnor väljer typiska kvinnoyrken och många män väljer typiska mansyrken. Diskutera löner och jämställdhet på arbetsmarknaden i Gleerups samhällskunskap 7-9.  
 
Genus förväntningar och attityder 
Tycker du att flickor kan spela ishockey och att pojkar kan rida, dansa eller åka konståkning? Tyvärr sitter många av oss fast i de könsmönster som vi vuxit upp med. Passa på att diskutera utifrån avsnittet Könsroller i Gleerups idrott och hälsa 7-9.


För gymnasiet: 

En jämställd skola? 
Hur ser det ut med jämställdheten i den svenska skolan? I Gleerups digitala läromedel i samhällskunskap för gymnasiet finns en uppgift som lyfter statistik som rör tjejers och killars skolresultat, utbildningsval och hälsa samt förekomsten av sexuella trakasserier. Passa på att jobba med uppgiften.

Identitet
Vem är du? Vem skulle du vilja vara? Vem förväntas du vara? Vårt kön handlar både om vårt biologiska och vårt sociala kön (genus). I En människa, tusen världar står människosynen i centrum, liksom identitets- och samtidsfrågor. Passa på att arbeta med avsnittet Identitet i En människa, tusen världar

Han, hon och hen
Vad betyder egentligen jämställdhet, och vad är det för skillnad på jämlikhet och jämställdhet? Läs mer och diskutera hur feminism och jämställdhetspolitiken vuxit fram och om Sveriges jämställdhetspolitiska mål i Reflex 123. 

Lika villkor? 
Under 1900-talet skedde stora förändringar på det genuspolitiska fältet. Kvinnor blev myndiga och fick rösträtt, p-pillren kom, kvinnorna försvann från arbetsmarknaden och kom tillbaka, homosexualitet avkriminaliserades. Boken På väg mot lika villkor? beskriver svensk genushistoria.


Vill du se mer av Gleerups digitala läromedel? 
Passa på att prova de ämnen du vill gratis under 30 dagar så får du tillgång till hela läromedlet. Du kan själv upptäcka alla smarta funktioner som hjälper till att inhämta kunskap och utveckla förmågor utifrån varje elevs behov.

Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar 

05 Mar 2020