Utveckla språket med Svenska tillsammans

Här tipsar Svante Skoglund, lärare och författare till den nya läromedelsserien Svenska tillsammans, om hur du kan använda läromedlet i din undervisning på mellanstadiet. Tanken bakom serien är att eleverna genom att läsa och samtala om engagerade texter och skriva i olika genrer, utvecklar sitt språk, sina tankar och sina känslor.

– Tillsammans är nyckelordet för serien Svenska tillsammans. Genom att läsa och samtala om skönlitteratur tillsammans får man syn på sig själv och på andra, menar Svante Skoglund, författare till Svenska tillsammans. 
– När eleverna får arbeta med ord och läsförståelse på ett varierat och systematiskt sätt, så utvecklar de förmågan att läsa, samtala och skriva, fortsätter Svante. 

När eleverna får arbeta med ord och läsförståelse på ett varierat och systematiskt sätt, så utvecklar de förmågan att läsa, samtala och skriva

Tillsammans-arbetet som en röd tråd

–Tanken med Svenska tillsammans är att börja i det gemensamma.  Man läser texterna tillsammans, antingen högt i klassen eller att eleverna läser för varandra. Texterna kan vara ett utdrag ur en roman, en tidningsartikel, en dikt eller en klassisk fabel. Så det finns en stor variation av olika typer av texter!

Till varje text hör en läslogg och då är det inte själva skrivandet som är det viktiga utan reflekterandet. Vad är det för tankar som den lästa texten väcker hos eleverna? 

Koll på texten och utmaningar

Tillsammans-arbetet fortsätter i det språkliga arbetet. Eleverna jobbar i par med olika typer av övningar, som är uppdelade i tre nivåer: Bas, Gå vidare och Utmaning. Till varje text hör också Koll på texten-uppgifter, där eleven måste ha läst texten och hängt med för att klara av att lösa uppgifterna.

– Ofta är det uppgifter som är lite roliga och lustbetonade och ibland lite crazy! fortsätter Svante.

– Ofta är det uppgifter som är roliga,  lustbetonade och ibland lite crazy! 

Amal, Maya, Neo, Charlie, Jing och Ella

Det finns sex barn i Svenska tillsammans som följer med i alla böcker och årskurser: Amal, Maya, Neo, Charlie, Jing och Ella. De pratar med eleverna, berättar om sina liv och bidrar till att materialet känns levande och lustfyllt. 

Så viktigt med samtal

– Jag vill verkligen slå vakt om det här med samtal i skolan. Jag tror att det är superviktigt att koppla ihop samtal och läsning och att träna på att samtala, att lyssna och att våga säga vad man tycker, men också att våga ändra en åsikt, avslutar Svante.

Nyfiken på  Svenska tillsammans?

Läs mer och beställ provexemplar! 

29 Apr 2024