Gästblogg Norgårdenskolan: Få fler att lyckas med digitala läromedel 

Digital teknik och digitala verktyg är vardag på många skolor. Innebär det någon skillnad att tillföra digitala läromedel? På Norgårdenskolan i Uddevalla upplever Tiina Hemberg att de digitala läromedlen ger ytterligare möjligheter att integrera alla elever i undervisningen, bygga ut stödstrukturerna och få fler att lyckas. Här bloggar hon om hur hon använder digitala läromedel i sin undervisning.

Under mina sju år som lärare har jag alltid arbetat 1-1. Min undervisning är uppbyggd kring att eleverna har varsin dator och jag har väldigt svårt att se hur min undervisning skulle se ut utan digital teknik och digitala verktyg. 

För första gången tillgång till digitala läromedel
Det här läsåret är dock första gången som jag har tillgång till ett digitalt läromedel fullt ut och kan kombinera det med de andra digitala resurser jag använt och byggt in i min undervisning under dessa sju år. Innebär det någon skillnad? Ja, det ger mig ytterligare möjligheter att integrera alla elever i undervisningen, bygga ut stödstrukturerna och få fler att lyckas. Att vara pilotskola för Gleerups digitala läromedel innebär en ökad möjlighet att nå våra läsårsmål såsom att eleverna ska få det stöd och de utmaningar de behöver. Det går också väl in i vår skolas utvecklingsområden - att arbeta språk- och kunskapsutvecklande och använda digitala resurser som stöd för lärandet.
 
Digitala läromedel basen 
Ett läromedel utgör ofta basen i undervisningen, då den tar sin utgångspunkt ur kursplanen och är språkligt anpassad för eleverna som målgrupp. Idag skulle jag inte kunna tänka mig hur det vore att inte ha ett digitalt läromedel som bas i min undervisning. Framför allt med tanke på alla de elever som skulle stängas ute.
 
Bygger min egen planering 
Gleerups digitala läromedel ger mig som lärare ett brett urval av texter. Genom planeringsverktyget kan jag välja just de texter som passar syftet och målen med arbetsområdet och genom länkdelningen kan jag till och med plocka ut kortare avsnitt ur en längre text och bygga in dessa direktlänkar i elevuppgifterna. Det ger mig en stor valfrihet att kunna bygga upp och kombinera texterna på Gleerups portal med andra resurser på ett smidigt och för eleverna lättillgängligt sätt. 

Anpassar efter elevernas behov
Här kan jag även göra anpassningar utifrån enskilda elevers behov av stöd eller utmaningar. Dessutom har mina elever tillgång till sina läromedel överallt, dygnet runt. Läromedel som därtill alltid är aktuella och uppdaterade.
 
Möjligheter som underlättar för många 
Det som ändå är oslagbart är de inbyggda stödfunktionerna som finns på Gleerups portal:
 
–    Möjligheten att lyssna på texten. Det är ingen som längre sticker ut. Vissa elever lyssnar först och läser sedan. Andra elever lyssnar samtidigt som de läser.

–    Den inbyggda studiehandledningen som introducerar texten på modersmålet, gör att även nyanlända elever kan få en bra ingång i texterna.   

–    Möjligheten att göra överstrykning och kommentera. Det här verktyget använder mina elever ofta när vi arbetar med texten. Det kan handla om att de ska ställa frågor till texten, då kan de skriva in frågan som en kommentar. Eller att de har en fråga som de ska söka svar på, då kan de stryka över de delarna av texten som besvarar frågan. Eller att de ska leta efter centrala begrepp som kan användas för att resonera om något.

–    Markera och söka ord som man kan välja att direktsöka på google, direktöversätta via Lexin eller söka på i läromedlet.

–    Därtill kan eleven anpassa läsinställningarna så att texten även blir tillgänglig för de elever som har dyslexi eller synfel.
 
Använder filmklippen som förberedelse
Något mina elever uppskattar mycket är filmklippen och animationerna som förklarar och förtydligar textens innehåll med ljud och bild. Dessa använder jag ofta före läsning för att eleverna ska vara förberedda och lättare komma in i texten. På samma sätt kan övningarna som finns efter textavsnitten användas t.ex. “Ordkunskap” eller “Kommer du ihåg”. Dessa gör vi oftast både före och efter läsning. Då har eleverna fått fundera kring och diskuterat de centrala begreppen och läsningen går lättare och förståelsen kan fördjupas.
 
Möjlighet att inkludera alla

Digital teknik och digitala verktyg såsom ett digitalt läromedel, skapar verkligen möjligheten att inkludera alla elever och ge stöd och utmaningar utifrån varje elevs behov. Hur ser ni andra pilotskolor på möjligheten att inkludera alla elever i undervisningen med hjälp av ett digitalt läromedel?
 
Tiina Hemberg  
Förstelärare, Norgårdenskolan Uddevalla 

Vill du också prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar? 

Eller boka in ett besök av Gleerups för att titta närmare på Gleerups digitala läromedel.


 

05 Apr 2018