Gästblogg Falkenbergsskolan: Digitalt arbetssätt skapar likvärdighet i klassrummet 

Falkenbergsskolan är en F-9 skola i Kalmar med 540 elever som blivit mer och mer digital. Här ser lärarna flera pedagogiska fördelar med ett digitalt arbetssätt och hur tekniken skapar likvärdighet i klassrummet. De undervisande lärarna i årskurs fyra, Paula och Carina delar med sig av sina erfarenheter av att jobba med Gleerups digitala läromedel.Läsåret 17/18 utrustades åk 7-9 med varsin Chromebook laddad med Gleerups digitala läromedel och till detta läsår var turen kommen till åk 4. Det är även väl besörjt med Chromebooks och iPads i övriga årskurser. 

Skolarbetet blir lättillgängligt 
Eleverna har varsin 1-1 Chromebook som åker mellan hemmet och skolan varje dag. Eleverna har fått en bra vadderad väska med bärhandtag som den är förvarad i. Eleverna uppskattar detta som verktyg i undervisningen och vi har inledningsvis smugit in den i klasserna. Eleverna tar stort ansvar för sin Chromebook. Skolarbetet blir lättillgängligt även hemifrån. Datorerna har också suddat ut gränserna mellan låg/högpresterande samt socioekonomiskt. 

Bra och nyttigt att kunna ge omedelbar feedback
Vårdnadshavare kan lätt följa arbetet i skolan via våra Klassajter, 4A och 4B och även via Gleerups läromedel. Delar av rättningsarbetet i vissa ämnen har blivit mindre betungande. Det är bra och nyttigt att kunna ge omedelbar feedback på skolarbetet. 

Flera pedagogiska fördelar med ett digitalt arbetssätt 
I engelskan upplever vi att det är bra att kunna lyssna och höra uttalet. Det är också uppskattat att man kan göra övningarna obegränsat antal gånger. Bra stöd i undervisningen när de kan lyssna på texterna med hjälp av talsyntesen. Det är även lättare att översätta delar av texterna med hjälp av Google översätt. De klickbara förklaringarna till svåra ord är också uppskattade.  

Chans att möta eleverna där de är 
Resultatdelen ger en tydlig överblick hur långt eleverna hunnit och hur olika delmoment har gått. Det ger läraren stora chanser att möta eleverna där de befinner sig. Det finns många fördelar för eleven att snabbt få respons hur det gått. 

Svårt att navigera till en början
Initialt upplevdes det svårt för både oss och klasserna att navigera rätt i läromedlet, det kändes virrigt med allt scrollande upp och ner. En önskan är att det blir lättare att se vilken elevs resultat som man är inne på. Det är omöjligt för läraren att gå in i varje elevs uppgift för feedback. Det finns endast möjlighet att kommentera elevernas texter i en ruta under uppgiften. Vi skulle önska att det digitala läromedlet i svenska blir mer självrättande samt att det finns möjlighet att ge respons i elevernas texter. 

Vi har framfört alla våra synpunkter till Lotta Persson på Gleerups som kom till oss på Falkenbergsskolan och lyssnade och tog till sig våra tankar och funderingar, vilket vi uppskattar. 

Nytt tänkesätt
Avslutningsvis så är vi överlag väldigt nöjda med Gleerups digitala läromedel. Att använda digitala läromedel har inneburit ett nytt tänkesätt till vissa delar i vår profession. Det är ett roligt, givande och inspirerande arbetsverktyg som gagnar kunskapsinhämtningen. 


Paula Lundgren och Carina Lindblom
Läs mer om Falkenbergsskolan Kalmar

Vill du också prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar? 

 

23 Jan 2019