Gästblogg Montessori Bjerred - Så skapar vi enkelt egna planeringar i läromedelet

Sedan i höstas finns ett helt nytt planeringsverktyg i Gleerups digitala läromedel där lärare enkelt bygger egna planeringar och teman. För lärarna på Montessori Bjerred, som tidigare lade ner mycket planeringstid på att samla information har arbetet förenklas. Här bloggar lärarna Christoffer Eideberg och Torbjörn Malmborg.

Marknaden för att skapa elektroniska böcker och läromedel har exploderat under de senaste åren. Numera kan alla skapa böcker. Bland oss pedagoger har det nog oftast setts som ambitiöst att skapa egna läromedel. Givetvis är det positivt att anpassa innehållet i undervisningen efter individ eller grupp vilket också är en skyldighet. Vissa behöver mer avskalat medan andra behöver ett innehåll med större djup. Detta möjliggör att alla elever kan lyckas i skolan och hela tiden få utmaningar som är på rätt nivå. Samtidigt ställer det högre krav på oss pedagoger att lyckas med vårt uppdrag. 

Planeringstid gått åt till att samla information  
Mycket av planeringstiden har gått åt till att skapa egen litteratur, klistra ihop material och samla all information på ett ställe. Numera är informationsmängden oändlig och lättillgänglig men samtidigt svåröverskådlig vilket ställer stora krav på eleverna när det gäller att sortera flödet. Här har vi ett stort uppdrag att lära eleverna att navigera i vår digitala värld med allt vad källkritik och digital kompetens innebär. Samtidigt behöver vi pedagoger se till att våra elever har möjligheten att arbeta med ett tydligt läromedel som är anpassat efter behov och område. 

Planeringsverktyget – enkelt redskap för komplext arbete
Med hjälp av planeringsverktyget i Gleerups digitala läromedel har vi nu fått ett enkelt redskap för att lyckas med detta egentligen ganska komplexa arbete. 

Tidigare har eleverna kunnat få instruktioner likt:
Till nästa vecka ska ni läsa sidorna 74-81 i er fysikbok och därefter sidorna 16-22 i geografiboken.  Ni ska även ha arbetat med övningarna till stycket “Global uppvärmning”, svara på de fem första frågorna men ni behöver inte göra “repetition”. 

Arbetet förenklas med tematisk planering
Numera räcker det att hänvisa till elevernas digitala planering som ligger i deras digitala läromedel. Tack vare detta tycker vi att mycket av vårt arbete har förenklats samtidigt som eleverna får en tydlighet i vad de ska arbeta med. Det tematiska arbetet, vilket möjliggör en djupare förståelse för området och som ger en tydligare förståelse för hur de olika skolämnena hänger ihop, har förenklats genom att alla läromedel i Gleerups portal kan sättas samman i en planering. 

Enkelt att skapa ämnesövergripande teman 
Som exempel skulle en planering till temat “Hållbarhet” kunna innehålla delar från biologi, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi, religion, samhällskunskap och teknik. Skulle man vilja koppla fler eller färre ämnen till planeringen är det enkelt gjort. Även material, såsom länkar, filmer och egna uppgifter, som inte ligger i Gleerups läromedel kan enkelt adderas till planeringen.

Stor potential i verktyget 
I vårt än så länge initiala arbete med planeringsverktyget har vi upplevt en förenkling av vårt arbete. Samtidigt ser vi att det handlar om så mycket mer än en förenkling av vårt arbete. Potentialen i detta verktyg är väldigt stor. Egentligen handlar det mer om att skapa helt egna läromedel istället för att skapa planeringar för eleverna. Vi går från en läromedelsportal till en informationsportal helt anpassad utifrån hur man som pedagog arbetar. Eftersom planeringsverktyget är relativt nytt finns det såklart vissa barnsjukdomar men vi pedagoger har stora möjligheter att, tillsammans med Gleerups, utveckla informationsportalen. 

Christoffer Eideberg (lärare i NO) och Torbjörn Malmborg (lärare i SO), Montessori Bjerred


 

05 Feb 2018