Gästblogg Norgårdenskolan: Ökad tillgänglighet och individanpassning med digitala läromedel

Hur väljer man rätt i en djungel av digitala läromedel? På Norgårdenskolan i Uddevalla har man utgått från användarperspektivet, pedagogisk anpassning och ämnesdidaktiskt perspektiv. Läraren Maria Lång beskriver här hur de digitala läromedlen ger större tillgänglighet och fler anpassningsmöjligheter. Norgårdenskolan har arbetat med digitala läromedel under relativt många år nu. Vi har använt Gleerups digitala läromedel sedan augusti 2017. Åsikterna kring just digitala läromedel går fortfarande isär bland personalen, vissa ser klara fördelar medan vissa anser att eleverna lär sig sämre när de arbetar digitalt. 

Djungel av digitala läromedel
Även forskningen visar på olika resultat och det finns en djungel av olika digitala läromedel att välja bland, det är med andra ord mycket som vi som arbetar inom skolan skall förhålla oss till när vi skall välja läromedel. En text blir ju inte automatiskt bättre för att den läses på skärm, vissa skulle nog anse att den faktiskt blir sämre och mera svårläst då. Men man måste väga in andra aspekter.

Guide för att utvärdera och välja rätt
Så vad är då viktigt att tänka på när man skall välja ett digitalt läromedel? Skolverket har tagit fram en guide som skall hjälpa till att utvärdera digitala läromedel och här är exempel på frågor att ställa till ett digitalt material utifrån de tre perspektiven; Användarperspektivet, Pedagogisk anpassning och Ämnesdidaktiskt perspektiv.

•    Utvecklar eleven sin mediekompetens genom resursen?
•    Kan resursen anpassas till enskilda elevers behov?
•    Bidrar interaktiviteten i den att fånga/stärka elevens ämnesintresse?
•    Vilka möjligheter till kommunikation och interaktion ger den?
•    Vilka förmågor kan eleven utveckla med den?

Mediekompetens stärks och filmer fångar ämnesintresset 
Vad är då poängen och mervärdet av att använda just Gleerups digitala läromedel i undervisningen utifrån de här frågorna? På Norgårdenskolan kan vi se en stor fördel i just tillgängligheten. Eleverna får en ökad mediekompetens genom att lära sig att navigera i ett digitalt läromedel. Det kan anpassas efter elevens behov till exempel genom att eleven kan välja ”Lättläst” text. De olika filmerna och bilderna tillsammans med uppläst text gör att ämnesintresset både fångas och stärkas. 

Förbereda inför nästa lektion
Eleverna på vår skola har egna Chromebooks vilket gör att de alltid har tillgång till Gleerups digitala läromedel och på så vis ökar också tillgängligheten för eleverna. Att enkelt kunna titta igenom vad som skall komma på nästa lektion genom att titta på texten hemma på sin Chromebook, eller att på semesterresan med familjen kunna hänga med i det som klasskamraterna gör i skolan, utan att ta med böcker och annat material, är stora fördelar som vi ser med de digitala läromedlen. 

Läraren som gör undervisningen levande
Sedan får vi ju aldrig glömma att det är läraren i klassrummet som gör undervisningen levande och väljer ut de delar som passar för gruppen, det finns inget läromedel i världen, analogt eller digitalt som kan ersätta det arbete en lärare gör för att skapa en så bra lärmiljö som möjligt för eleverna. 

Kan kombinera kooperativt lärande med digitala läromedel
Att till exempel kombinera olika lärandemetoder såsom kooperativt lärande och språkutvecklande arbetssätt med Gleerups digitala läromedel fungerar alldeles utmärkt. Som exempel brukar jag utgå ifrån de Centrala begrepp som är sammanställda i varje avsnitt för att dels låta eleverna göra egna ordförklaringskort eller göra övningen ”Hör vi ihop”, där eleverna får ett ord på en lapp och sedan skall hitta någon eller några fler i klassrummet som de hör ihop med. 

Möjligheterna och tillgängligheten ökar definitivt men precis som med alla andra läromedel ersätter det inte en god pedagog som guidar och leder eleverna mot ett gemensamt mål. Det är kombinationen av ett mångfacetterat läromedel och en bra och engagerad pedagog som är det vinnande konceptet och som får eleverna att lyckas! 

Maria Lång, lärare, Norgårdenskolan i Uddevalla

Läs mer om Norgårdenskolan
 

28 Feb 2019