Gästblogg: Digitala läromedel som en del av skolans utvecklingsmål på Strandängsskolan  

Strandängsskolan i Båstad är en F-6-skola där man använt digitala läromedel i tre år. Målet att bedriva en digital undervisning kan tyckas vara snabbt och lätt uppfyllt bara genom att använda digitala läromedel, men målet innefattar så mycket mer än det. Läraren Emma Johansson Roos beskriver hur arbetet med digitala läromedel genomsyrar skolans prioriterade utvecklingsmål för året. 

Strandängsskolan i Båstad är nu igång med sitt tredje år med Gleerups digitala läromedel. Det har varit ganska omvälvande år, där vi stött på en del motstånd, varit på väg att ge upp men tagit nya tag och fortsatt. Alla är inte odelat positiva – vissa använder de digitala läromedlen mindre medan andra av oss gått över till att arbeta helt digitalt i vissa ämnen. På bilden arbetar klass 6 praktiskt utifrån uppgifter i matematik.

Årets utvecklingsmål 
Vi har funderat på hur arbetet med digitala läromedel kan knytas till Strandängsskolans tre utvecklingsmål läsåret 18/19. Dessa utvecklingsområden är:
-    tillgängliga lärmiljöer
-    språkutvecklande arbetssätt 
-    digital undervisning

Tillgängliga lärmiljöer
För oss handlar detta område om att kunna tillgodose alla elevers individuella behov, i den fysiska såväl som den psykosociala miljön. Det kan vara allt från draperier, hörselkåpor, ljuddämpande mattor och hörselutjämningssystem, till lugna rum för återhämtning, kooperativa modeller för lärande, bildstöd i alla klassrum och anpassade läromedel. 

Smidig och lättillgänglig uppläsning direkt i läromedlet
I detta sammanhang kommer de digitala läromedlen in som ett sätt att göra text tillgängligt för alla genom uppläsningsfunktionen. Det har för våra elever blivit helt naturligt att lyssna på text i till exempel SO och NO. Från att tidigare ha varit lite pinsamt att starta sin iPad och använda inläsningstjänst, till att vara en funktion som större delen av klassen använder dagligen. Detta tack vare den otroligt smidiga och lättillgängliga uppläsning som finns direkt i läromedlet.

Språkutvecklande arbetssätt
Vi har, som så många andra skolor runt om i landet, arbetat med Skolverkets läslyft under några år. Flera av modulerna handlar om hur man kan arbeta språkutvecklande i alla ämnen, inte bara svenska. Vi har lärt oss många nya modeller för att ”packa upp” text, som vi provat i våra klasser. Några har fungerat bra, andra sämre. 

Läsning på skärm i allt större omfattning 
Genom det kollegiala lärandet har vi kunnat utbyta erfarenheter och stötta varandra att våga prova sådant som varit nytt. I och med att texterna i framförallt SO- och NO-ämnena för 4-6 är relativt svåra och innehåller många nya begrepp, har vi fått chans att verkligen använda oss av våra nya kunskaper inom språkutveckling. Vi har tillsammans upptäckt att det skiljer sig ganska mycket i hur man läser på en skärm gentemot att läsa i en tryckt bok. Nyttig kunskap, då eleverna i allt större omfattning förväntas kunna ta sig igenom faktatexter som de söker upp själva och andra digitala dokument på nätet.

Digital undervisning
Detta mål kan tyckas vara snabbt och lätt uppfyllt bara genom att använda digitala läromedel, men målet innefattar ju så mycket mer än det. Vi på Strandängsskolan har påbörjat arbetet med en gemensam röd tråd (F-6) för vad eleverna ska träna på och kunna använda inom det digitala området. För närvarande har vi en-till-en iPads i 4-6, och klassuppsättningar ipads i 2-3. Det ställer självklart högre krav på oss pedagoger vad vi ska kunna lära ut, men också på vårdnadshavare som ska förhålla sig till till exempel läxor som ska skötas digitalt eller information som inte kommer i pappersform. 

Nya erfarenheter 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att möjligheten att få vara pilotskola har gett oss nya erfarenheter. Tack vare att vi ”tvingats” att haka på och prova något nytt har alla pedagoger kunnat testa och utvärdera det digitala arbetssättet. I annat fall hade inte alla av oss testat. Ibland har det inte fungerat som man hoppats och trott – men sammanfattningsvis har det lett till att vi arbetar mer och mer digitalt.

Emma Johansson Roos,
lärare Strandängsskolan 

Mer om Strandängsskolan

Vill du också prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar? 

Eller boka in ett besök av Gleerups för att titta närmare på Gleerups digitala läromedel.

 

19 Nov 2018