Gästblogg Terese Andersson: Läromedel och vässad undervisning lyfter eleverna

Att arbeta språkutvecklande med höga förväntningar är nyckelfaktorer för framgång när man undervisar i klasser med nyanlända elever eller i svenska som andraspråk. Terese Andersson har lång erfarenhet av att arbeta på skolor med stor kulturell mångfald. Hon brinner för undervisning som utmanar och stöttar elever i sin språkutveckling. Här delar Terese sina tankar kring läromedel i undervisningen. 

Behöver man verkligen läromedel?
Alla behöver ett bra läromedel, hör jag mig själv säga, precis som om det var det mest naturliga i hela världen. Men så har det inte alltid varit för mig. Om någon skulle ha sagt till mig för 15 år sedan att "Alla behöver ett bra läromedel" så hade jag fnyst åt hen. På den tiden hade jag en tanke om att det var något skamfullt med att använda läromedel. Precis som att mina kunskaper som lärare inte räckte till.

Jag förstod helt enkelt inte, att ett läromedel kunde vara ett sätt för eleven att samla sin kunskap på och se sin egen kunskapsutveckling. Jag förstod inte heller, att ett läromedel kunde vara en trygghet för elever som ville gå hem och repetera det som vi gjort under lektionen för att förstå det än bättre. Jag förstod inte heller, att ett läromedel kunde ses som en trygghet för att skapa förförståelse för vad som skulle ske nästa lektion. 

Idén till Jalla-serien
Det var först när jag började arbeta på en skola med kulturell mångfald och kom i kontakt med genrepedagogiken och cirkelmodellen som mitt intresse för att författa läromedel väcktes. Med hjälp av cirkelmodellen fick jag ett nytt förhållningssätt till undervisning. Plötsligt fick undervisningen tydligare struktur och fler varierande stöttande uppgifter som utmanade eleverna. Idén till Jalla – raka vägen! föddes då det fanns ett tomrum när det kom till genrepedagogiska stöttande arbetsmaterial för svenska som andraspråkselever för åk 7-9. Den pedagogiska idén med Jalla-serien är att utgå från cirkelmodellen med dess fyra olika faser och med omväxlande uppgifter och elevnära texter. Jalla-serien är också ett läromedel där den muntliga interaktionen står i centrum eftersom vi vet att muntlig kommunikation är avgörande för den språkliga utvecklingen. 

Gör om gör bättre
Idag arbetar jag på Hovsjöskolan, Södertälje, i ett tvålärarskap där vi har två motton att 1+1=3 och gör om gör bättre. Med 1+1=3 menar vi att ett välutvecklat tvålärarskap inte ska bli som två lärare utan som tre. För att lyckas med detta förs, ständigt, pedagogiska samtal om hur vi kan vässa vår undervisning och använda vår kompetens på bästa sätt. Vad behöver vi göra om? och Vad behöver vi göra bättre? är frågor som diskuteras dagligen. Att göra rätt för alla är svårt men göra en bättre undervisning för alla går alltid. Målet är att undervisningen ska lyfta eleverna så att dom får bättre möjligheter att nå sina mål och drömmar.
 
Terese Andersson, utvecklingsledare/förstelärare svenska som andraspråk, Hovsjöskolan, Södertälje

Följ Terese i Facebookgruppen SOKA-rummet
eller på Instagram 2lyfterelever

Tillsammans med Tiia Ojala är Terese Andersson författare till läromedelserien Jalla- raka vägen! i svenska som andraspråk för åk 7-9, ett genrepedagogiskt och stöttande arbetsmaterial för svenska som andraspråkselever. 

 

19 Apr 2018