Gästblogg Tingdammsskolan: Matematikportalen ger större engagemang och ökad måluppfyllelse 

Med nya digitala läromedlet Matematikportalen ser lärarna på Tingdammsskolan i Malmö större möjlighet att utveckla en individanpassad undervisning med nivåanpassade uppgifter. Detta leder till ett större engagemang och en ökad måluppfyllelse hos eleverna, skriver Mikaela Nilsson, lärare och IKT- pedagog.  

Tingdammsskolan är en F-6 skola som ligger i Oxie i utkanten av Malmö.  Vi har sedan tidigare ingått i Malmö stads satsning kring 1–1 datorer och haft tillgång till digital teknik men användandet har varierat och inga tydliga riktlinjer för gemensam undervisningsplattform har styrt vår verksamhet. 

Elever och lärare ser stora möjligheter
På Tingdammsskolan är det åk 3–6 som använder sig av Gleerups digitala läromedel och har använt dem i ett halvårs tid. Vi känner själva att vi fortfarande är i uppstartsperioden men både lärare och elever ser stora möjligheter med digitala läromedel inom de olika ämnena och utforskar och upptäcker ständigt nya funktioner och arbetsområde. 

Vill utveckla en individanpassad undervisning
Vi ser stora fördelar med Gleerups matematik 4-6 och Matematikportalen jämfört med vanliga traditionella matematikböcker. Vi tycker dessutom att de kompletterar varann. Vår förhoppning är att vi genom Matematikportalen har större möjlighet att utveckla en individanpassad undervisning med nivåanpassade uppgifter som i sin tur leder till ett större engagemang och en ökad måluppfyllelse hos eleverna.  

Ger förförståelse och ökar motivation
När vi börjar med ett nytt avsnitt inleder vi med att gå igenom målen. Målen är utformade på ett sätt så eleverna kan se både i punktform (text) och visuellt med bilder. Eleverna får då en förförståelse för vad de ska kunna, vilket vi i vår tur ser, ökar elevernas motivation och vilja att lära. Till varje avsnitt finns även begrepp som tas upp i arbetsområdet som är viktiga för eleverna att lära sig. 

Möjlighet till varierad arbetsgång med filmer 
Det som vi tycker är positivt med materialet är möjligheten till en varierad arbetsgång med teori, både praktiska och konkreta aktiviteter samt diskussioner. Eleverna kan på ett enkelt sätt gå tillbaka och se på filmen igen om de är osäkra. Kunskapskollen i slutet av varje kapitel blir som ett kvitto på elevens kunskaper och progression. Utifrån det kan vi avgöra om eleven kan gå vidare eller fortsätta att befästa sina kunskaper genom andra uppgifter. 

Enkel och överskådlig vy över resultat
För att befästa elevernas kunskaper eller utmana de elever som behöver det så uppskattar vi att kunna använda Matematikportalen som anpassar uppgifterna till eleverna. Vi som pedagoger har även en enkel och överskådlig vy över elevernas resultat. 

Som sagt så befinner vi oss fortfarande relativt i startgropen men känner oss positiva till den digitala förändring som skett och att vi fått den gemensamma undervisningsplattform som vi tidigare saknat. 

Mikaela Nilsson
Lärare/ IKT- pedagog

Läs mer om Tingdammskolan

Matematikportalen är ett helt nytt digitalt läromedel i matematik som bygger på individualisering och är helt adaptivt. Det täcker hela grundskolan från F-klass till och med åk 9. Läs mer.

 
08 Mar 2019