Gästskribent Edward Jensinger: Den 13:e tanken om skolans digitalisering

Under de senaste åren har vi fått ännu tydligare förväntningar och krav på skolans digitalisering genom förändrade styrdokument och nationell digitaliseringsstrategi. Edward Jensinger, en av de mest tongivande i debatten om skolans digitalisering, skriver idag om nya upplagan av sin bok 12 tankar om skolans digitalisering.

För drygt tre år sedan skrev jag boken 12 tankar om skolans digitalisering. Den skrevs i ett bloggformat och innehöll tolv olika, raka, tillgängliga och ganska korta texter med mina tankar och perspektiv rörande digitaliseringen av skolan. När jag skrev texterna under sommaren och hösten 2016 befann sig skolan i ett läge där vi väntade på att aviserade förändringar inom området skolans digitalisering skulle formuleras, beslutas och så småningom implementeras. Dessa områden inkluderades av naturliga skäl inte i boken. 

Stöd och inspiration för att ta tag i digitaliseringen
När boken kom ut togs den till min glädje emot positivt. Den feedback jag fick var att boken för lärare och rektorer fungerade som ett stöd och inspiration för att lokalt kunna ta tag i arbetet med digitaliseringen av skolan. Då detta också var ett av mina syften med boken kändes det förstås bra. 

Förändringar som tydligt påverkat skolans praktik
Det har nu gått en tid och det har hunnit rinna mycket vatten under broarna sedan 2016. De aviserade förändringarna i fråga om digitaliseringen av skolan har i de flesta fall både kommit och dessutom tydligt påverkat oss när det gäller skolans praktik. Några exempel på vad som hänt är följande: En nationell strategi för skolväsendets digitalisering, #skolDigiplanen som är en konkret handlingsplan runt den nationella strategin, förändringar i ämnesplanerna där bland annat programmering getts en mer central roll, nationella prov i engelska och svenska som fått digitala moment (skrivandet), planering för att möta förändringarna då alla nationella prov blir digitaliserade 2022. Vi har dessutom den generella samhällsutvecklingen inklusive hela GDPR och så vidare. Kort och gott: Det har hänt en hel del inom området på kort tid!

Område i snabb utveckling 
När dessa nyheter och förändringar kommit har det fört med sig att min bok i delar blivit något litet föråldrad. Detta är förstås oundvikligt när det kommer till böcker om digitalisering av skolan då området är stadd i snabb utveckling. Men trots detta har det funnits ett fortsatt intresse för boken. Det är väldigt roligt. Ännu roligare tycker jag det är att jag fått möjligheten att revidera och modernisera boken. 

Styrkan - det tillgängliga tilltalet
Därför har jag nu gått igenom, och reviderat texterna i boken och gjort moderniserande justeringar. För mig har det varit viktigt att behålla tilltalet, bloggformatet, i boken. Min bild är att styrkan i 12 tankar om skolans digitalisering, är just det tillgängliga tilltalet. Det är raka texter med tydliga tips och förhållningssätt till stöd för de som har behov av detta. Här finns inte några tunga texter som kräver förkunskaper eller lång erfarenhet inom området. Det är ett rakt tilltal om några av alla de erfarenheter jag, och många med mig, har av digitaliseringen av skolan. Och detta är något som jag önskar dela med mig av till andra. 

Att klokt digitalisera sin skola 
I nya upplagan har jag således moderniserat texterna med de förändringar som skett de senaste åren. Ambitionen är att boken ska vara läsarens vän i arbetet med att klokt digitalisera sin skola. 

GDPR - påverkat skolans praktik mest
Parallellt med revideringen av texterna har jag funderat på vad jag tycker har påverkat skolans praktik mest inom området digitalisering sedan boken kom ut. Jag landade i att jag tycker att GDPR har varit den enskilda förändring som mest har påverkat skolan både utifrån lärares förutsättningar och organisationernas ansvar. Jag har på min blogg skrivit några inlägg om GDPR och skolan, ett område som många känner sig osäkra kring. 

Nyskrivet kapitel om GDPR
I nya upplagan passade jag därför på att skriva ett helt nytt kapitel. "Extranummer - GDPR och Skolan!" Här lyfter jag vad GDPR innebär för oss i skolan. GDPR innebär inte slutet för lärare att digitalisera. Inte heller är det egentligen så mycket svårare än tidigare för lärarna. Jag försöker vända och vrida på vad lagstiftningen innebär och vad lärare faktiskt får göra och vad de inte får göra. Därmed har boken 12 tankar om skolans digitalisering fått ett 13:e kapitel, en 13:e tanke. 

Om du inte läst boken tidigare så kanske jag kan locka dig till att ge den en chans? Jag hoppas att boken som sådan kan fortsätta vara till hjälp och att många av er har glädje av det nya kapitlet! 

Edward Jensinger
Följ min blogg Edward och Skolutvecklingen  
Läs mer om 12 tankar om skolans digitalisering 


 

13 Dec 2019