Gästskribent Lemshaga Akademi: Digitala läromedel utvecklar elevernas studieteknik

På Lemshaga Akademi i Värmdö kommun fungerar digitala läromedel som en tydlig hjälp för att utveckla elevernas studieteknik. Funktioner som att få text uppläst och en lättläst version av texterna underlättar och är uppskattade av alla elever. Lärarna Patrik Bohjort och Fredrik Pettersson om hur de jobbar med digitala läromedel i sin undervisning.

Vi har nu använt Gleerups digitala läromedel under ett par år. En av funktionerna i Gleerups digitala läromedel vi snabbast drog nytta av och som också var väldigt uppskattat av eleverna var upplänsningsfunktionen. Här finns möjlighet att både lyssna och hänga med i texten. Den här funktionen uppskattades av alla elever. Inte bara de som vanligtvis efterfrågar detta. 

Lättläst underlättar 
Nästa steg för att underlätta för alla elever var den nya funktionen ”lättläst” som kom under läsåret 2018/2019. Här öppnades dörren och möjligheten för ännu fler elever att faktiskt kunna ta till sig och delta i bearbetningen av Gleerups texter. 

Att utveckla elevernas studieteknik
Allt detta blir en tydlig del i att utveckla elevernas studieteknik. Här har Gleerups läromedel ytterligare en funktion som underlättar. Vi tänker då på möjligheten att styrka under i texten och göra anteckningar. Eleverna kan skapa sitt egna studiematerial och träna på att belysa de delar de tycker är viktigast. 

Läsguide
Som en del i Skolverkets önskemål om stödstruktur och fortbildning som läslyftet, ser vi också stora möjligheter till stöd för eleverna genom att använda den ”läsguide” som finns i Gleerups läromedel. En tanke skulle vara att det fanns en kort guide eller koppling till denna från varje avsnitt/kapitel. 

Utmaning att navigera 
En utmaning som vi tidigt märkte var att få eleverna att hitta rätt i läromedlet. Eleverna var vana vid att få en sidhänvisning vilket gjorde att det enkelt för dem att slå upp det avsnitt vi skulle hantera.

Nu var vi tvungna att ge eleverna länkar eller skriva flera led för att guida dem rätt. Eleverna provade gärna sökfunktionen, men det var inte heller helt lätt. Lösningen blev att skapa QR-koder. Mycket enkelt att göra och elevernas förvåning när de helt plötsligt hamnade rätt bara genom att hålla upp sin kamera (på Ipaden) mot tavlan. Ett tips som vi gärna delar med oss av!

Vill tipsa om månadens fördjupning
När vi granskar innehållet i Gleerups SO-del ser vi ett väl genomarbetat material som till stor del täcker det innehåll en kan önska som SO-lärare. Materialet är även modernt och uppdaterat. Vi skulle i samband med detta också vilja tipsa om det som Gleerups kallar ”Månadens fördjupning”. Här tar de upp aktuella händelser/fenomen/personer, vilket ger en möjlighet till att snabbt fördjupa oss i saker som är aktuella. 

Rekommenderar starkt att skapa egna uppgifter
Gleerups ger en hel del förslag till uppgifter. Både stora, där eleverna ska resonera men också kortare avstämningar i form av kryssfrågor. Upplever en att detta inte är tillräckligt finns möjligheten att skapa sina egna uppgifter kopplade till ett avsnitt i läromedlet. Detta är en funktion vi ofta använder och rekommenderar starkt. Här finns goda förutsättningar till att koppla frågorna direkt till det avsnitt en jobbar med. 

Ämnesövergripande arbete
Detta skapar även goda möjligheter till ämnesövergripande arbete. När eleverna har digitala läromedel i olika ämnen är det lätt att skapa ett innehåll oavsett tema och kombinationen med att lägga in egna uppgifter gör det lätt för eleverna att se kopplingen mellan olika ämnen som samarbetar. Med en Ipad finns möjligheten att ha två sidor bredvid varandra. 

Vi ser således många fördelar med att använda det digitala läromedlet Gleerups och ser fram emot ett fortsatt samarbete där vi inspirerar och utvecklar varandra. 

Patrik Bohjort och Fredrik Pettersson, lärare 4-9
Lemshaga akademi

Läs mer om Lemshaga akademi

13 Sep 2019