Gästskribent Nils Holgerssonskolan: Fördelar och utmaningar med ett digitalt arbetssätt

På Nils Holgerssonskolan får eleverna större möjligheter att arbeta på enskild nivå med digitala läromedel. Ett stort plus är de kompensatoriska verktygen i läromedlen som underlättar för elever med behov av särskilt stöd. Här berättar några av pedagogerna både om fördelar och utmaningar från sina klassrum. Vi på Nils Holgerssonskolan i Simrishamn arbetar med Gleerups digitala läromedel för tredje året. I detta inlägg lyfter några lärare från 4-9 fram fördelar, nackdelar, önskelistor och utmaningar som vi möter. 

Här kommer först några funderingar kring användandet av digitala läromedel i 4-6 som inte är ämnesspecifika.

Större möjligheter för elever att arbeta på enskild nivå
Några av fördelarna som vi märker med att arbeta digitalt är våra möjligheter som lärare att få en bättre överblick av varje enskild elev. Digitala läromedel ger större möjligheter för elever att kunna arbeta på sin enskilda nivå. Ett stort plus är de kompensatoriska verktygen i läromedlet vilka underlättar för elever i behov av särskilt stöd när det gäller till exempel att få texter upplästa, att kunna markera stödord vilket kan underlätta och stärka alla elever.

Elever lätt distraherade
En svårighet som vi ser är att elever lätt kan bli distraherade, för de har större möjligheter att gå in på annat och får svårt att fokusera på uppgiften. En annan svårighet kan vara att hitta rätt och att se en helhet i materialet.

Här kommer tankar och funderingar som är mer ämnesspecifika:

Tillgänglighet och multimodala verktyg bland de största fördelarna i engelska
Fördelarna med digitala läromedel är många. Tillgängligheten och att man kan anpassa läromedlen samt de multimodala verktygen är de största. Dock har vi engelsklärare på skolan synpunkter på progressionen i texterna mellan åk 4-6 och 7-9. Det är väldigt stor skillnad i både svårighetsgrad och längd på texterna och flera elever får det mycket kämpigt i åk 7. 

Det vore bra om eleverna redan i slutet av mellanstadiet börjar möta längre texter och fler ord. Innehållet i texterna i Gleerups engelska är bra med kul, intressanta eller engagerande ämnen. Det vi önskar är längre och mer avancerade texter för åk 6 och en tydligare röd tråd mellan stadierna.

Fördel att elever kan arbeta självständigt i tyska
En stor fördel med digitala läromedel är att om en elev är klar med en gemensam uppgift kan han/hon arbeta självständigt med då framförallt grammatik. Eftersom tyska grammatiken är ett “pluggämne” och det digitala läromedlet repeterar uppgifterna tills de är riktiga ger inlärningen resultat tror jag. Det gäller inte bara grammatiken utan även att läsa och förstå texter. 

Vissa uppgifter är ganska svåra och att hitta rätt svårighetsgrad för eleven är problematiskt ibland. Jag försöker få dem att förstå att inte bara göra uppgifterna utan att kunna dem också. Det är lätt att tänka nu har jag gjort en uppgift och genast börja på en ny. 

Bra med filmer i matematiken
I matematiken på högstadiet tycker vi lärare att det digitala läromedlet innehåller bra teori med filmer, har ett bra upplägg, bra planeringar, och bra omväxling. Eleverna tycker själva att det är svårt att få en överblick på materialet. 

Vi upplever att det finns för lite repetition från föregående läsår. För vissa elever blir det lite väl mycket klicka/gissa och kopplingen till ett räknehäfte funkar dåligt. Vi upplever att materialet är svårjobbat med de elever som har svårt med matte.

Utvecklat både lärares och elevers digitala kompetens 
Under de tre år som vi har arbetat med digitala läromedel är det mycket som har hänt.
Både lärare och elever har blivit säkrare i upplägget och utvecklat sin kompetens. Vi har
också funnit bättre vägar för att göra tydligare planeringar som är enklare att kommunicera
då tillgängligheten för läromedlet för elever och deras vårdnadshavare är stor. 

Vi uppfattar att eleverna blir allt skickligare. Samtidigt ser vi vikten av att ständigt påminna och visa hur läromedlet är upplagt och vad man kan göra med det. Både lärare och elever trycker också på att det är viktigt med variation. Vi har kommit en bra bit och fortsätter att utvecklas med våra digitala läromedel från Gleerups.

Ante, Eva, Kristina, Martin och Monique
lärare på Nils Holgerssonskolan, Simrishamn

Läs mer om Nils Holgerssonskolan

02 Dec 2019