Gästskribent Norreportskolan: Besparing av tid – det mest positiva!

På Norreportskolan i Ystad har lärare och elever avverkat sin första termin med digitala läromedel i undervisningen. Om steget till den digitala världen och insikter och tankar på vägen skriver Emma Mehler, en av skolans pedagoger. 

Så stod vi då här, i valet och kvalet, mellan att fortsätta som vi alltid gjort med läromedel i bokformat kontra att våga överge det trygga och ta ett steg helt över till den digitala världen. 

En skola som legat i framkant 
Vi är en skola som hela tiden har legat i framkant när det kommer till digitaliseringen. Vi har många i personalen som arbetat länge med digitala lärplattformar och diverse digitala komplement till läromedel. Vi har många med ett stort IKT-intresse och intresse för att utveckla våra undervisningsmetoder. Detta till trots, var beslutet inte utan vånda. 

Övervägde för- och nackdelar
Inget anmärkningsvärt egentligen, våndan menar jag, snarare klokt. Att inte bara hals över huvud ge sig in i någonting utan att först överväga alla för- och nackdelar som vi eventuellt skulle komma att ställas inför. Det är väl en av de saker vi lärare gör bäst, tänker jag, att analysera och att förutspå vad vi kan möta i såväl positiv som negativ riktning och sen ta professionella beslut utifrån vår egen konsekvensanalys. 

Olika perspektiv utifrån erfarenheter
Diskussionerna vandrade mellan absoluta: 
– Nej, vi har varken tid eller ork att göra denna monumentala förändring! till: 
– Ja, vi bara kör! 
Och alla gråskalor däremellan.
Det sköna på vår skola är, att i de allra flesta fall, läggs det ingen personlig värdering i vad man tycker. Alla försöker förstå och respektera varandras olikheter. Vi kommer ju från olika bakgrunder och olika erfarenheter som lägger grunden till vårt tyckande. Vi är en stor personalskara, med hög lärarbehörighet. Några närmar sig pensionsålder och har varit en del av de allra flesta av skolans läroplaner medan andra är skolade rakt in i LGR 11. Det är enbart naturligt att vi ser denna, till synes stora förändring, från olika perspektiv.

Att prova digitala läromedel 
Med Gleerups digitala läromedel hittade vi det mest attraktiva erbjudandet. Att kunna få prova digitala läromedel för att sedan kunna fatta ett varaktigt beslut. Att kunna fatta beslutet när vi på riktigt har testat och sett om vår synskhet faktiskt stämmer i verkligheten eller om våra egna personliga värderingar och gillande, eller ogillande för den delen, har kommit i vägen och skapat en subjektiv bedömning på förhand. Vi kör!

Slits mellan egen vilja och elevers inställning 
Vi har nu avverkat vår första termin med digitala läromedel och det är nog inte mer än rättvist att benämna det som att vi har lång väg kvar att gå i vårt eget lärande kring detta, för oss, nya läromedel. Vi slits mellan vår egen vilja att lära oss, tiden till vårt förfogande att lära oss, elevernas inställning för och emot ett digitalt läromedel och den fina balansen kring i vilken utsträckning vi ska använda detta. 

Lära ut att läsa digitalt 
Forskning visar att eleverna behöver både läsa digitalt och i böcker, att sättet att läsa skiljer sig åt. Så vi behöver inte enbart lära oss detta själva som pedagoger utan vi behöver också lära ut hur man ska läsa, precis som vi alltid har gjort, fast alternativen till läsning nu är betydligt fler.

Besparing av tid för pedagoger
Vi pratar ständigt kring bristen av tid, som pedagoger, och önskan kring långsiktighet från styrande positioner. Det finns en underliggande stress närvarande i alla typer av förändringar i skolan idag i kombination med viljan att göra ett gediget arbete för att stimulera, inspirera, utveckla, inkludera och utmana alla våra elever. 

Vi kan väl säga att en av de mest positiva upplevelserna kring att använda digitala läromedel är just, i slutändan, besparingen av tid. Den tid som vi nu i starten får lägga ner på att lära oss att använda det digitala läromedlet får vi tusenfalt igen när det kommer till anpassat material. 

Möjliggör för pedagoger att utveckla metodik
Gleerups har på ett mycket funktionsdugligt sätt i de digitala läromedlen vävt in såväl anpassningar av materialet som nivåanpassat material. Detta möjliggör att vi pedagoger kan ägna oss mer åt att utveckla vår metodik snarare än att framställa eget komplementerande material till våra befintliga läromedel.

Vi på Norreportskolan återkommer termin två med fler betraktelser, för- och nackdelar, specifik återkoppling av erfarenheter kring särskilda funktioner i digitala läromedlen etc. Men för nu är vi mycket stolta och nöjda över oss själva kring att ha tagit steget, initierat en förändring och lärt oss hur vi ska använda detta.

Emma Mehler
Arbetslagledare, Norreportskolan

Läs mer om Norreportskolan
 

09 Jan 2020