Gästskribent Oxievångskolan: Digitala läromedel en hjälp att individanpassa

Både lärare och elever på Oxievångsskolan i Malmö är sedan flera år vana vid att arbeta digitalt och använder idag Gleerups digitala läromedel. Ann-Sofie Kronström, lärare F-6, beskriver hur de digitala läromedlen hjälper pedagogerna att individanpassa undervisningen och att arbeta mer målfokuserat. Vi fick möjligheten att börja arbeta med Gleerups digitala läromedel för ca 1,5 år sedan. Mina elever har haft egna datorer att arbeta med sedan flera år. Vanan att arbeta med t ex classroom och andra liknande arbetssätt fanns för oss och var väl inarbetad hos eleverna. Vi var så taggade att få testa ett nytt material och att få läromedel som skulle uppfylla alla våra önskemål. 

Såg fram emot att få svåra ord förklarade
Vi hade pratat i klassen om vad vi såg fram mot i de nya digitala läromedlen och hur vi skulle kunna använda dem. Några såg fram mot att kunna översätta texten på andra språk. En del ville gärna ha möjlighet att få svåra ord förklarade. Några tyckte det skulle bli intressant att kunna göra inlämningsuppgifter digitalt.

Enkelt att komma in i matematiken
Vi såg snabbt att materialet i matematik var det samma som vi hade jobbat med i bokform, så det var enkelt att komma in i det. Eleverna kände igen sig och tyckte det var som innan. Dock var det genast lite strul med hur man skulle hitta i materialet. Varför var inte ID:na i nummerordning?  Hur fungerar registret och var är det? Många sådana frågor dök upp när vi startade. 

Fick lära eleverna navigera
Vi fick därför lägga upp lite strukturer kring hur man kunde jobba, så att eleverna enklare skulle kunna hitta genom t ex innehållsförteckningen eller att skriva in sidans artikel-ID. Vi fick alltså backa lite i vårt mattearbete och istället starta upp med att lära oss läromedlets uppbyggnad. Vi delade upp klassen i två grupper, och genom projektorn gick vi digitalt igenom materialets struktur. Efter den genomgången såg vi att det blev tydligare för alla eleverna om hur man skulle hitta. Dock var det olika strategier som valdes bland eleverna. Några använder sig av artikel-ID och en del av innehållsförteckningen. 

Anpassa nivåer
Något vi snabbt såg var att det var svårt för eleverna att alla skulle följa samma kurs. Vi behövde nya strategier för att få alla med på banan. Vi bestämde oss för att använda materialet på olika sätt i de olika grupperna för att nå högsta möjliga måluppfyllelse. De elever som behövde lite extra fick starta med aktiviteterna i grupper. Dessa aktiviteter gjorde vi en och en i grupp och sedan redovisade vi dem för varandra i storgrupp. Detta gjorde att vi snabbt kunde lokalisera var svårigheterna låg. 

Filmerna stor hjälp
Vi hade genomgångar och såg filmerna för att kunna diskutera det vi skulle kunna. Filmerna är oftast mycket informativa och tydliga. Efter det så jobbade vi med de uppgifter som ligger efter Diagnosen och som ska vara ett material som ska hjälpa elever som har haft svårigheter med att klara vissa uppgifter på Diagnosen. Det är ett blandat antal uppgifter som är något enklare och det är inte lika många upprepningar. Mellan varje aktivitet och tillhörande uppgifter så gör vi en enkel avstämning, för att säkerställa att vi har alla med oss när vi ska gå vidare. 

Digitalt arbetssätt stor hjälp att arbeta målfokuserat
Många av uppgifterna gör vi tillsammans på tavlan. Vi räknar högt tillsammans och vi hjälps åt att lösa uppgifterna genom EPA-modellen. Efter det så arbetar vi med noga utvalda uppgifter bland de uppgifter som finns efter aktiviteter. Avslutningsvis gör vi en Diagnos. Detta har passat oss för att säkerställa att dessa eleverna faktiskt når målen. Tack vare de olika avstämningarna så såg vi snabbt att elever inte var med på genomgångar och det vi arbetat med. Detta gjorde att vi i och med det digitala materialet började tänka nytt och förändra vårt sätt att arbeta. Det har alltså varit en stor hjälp för oss att arbeta mer målfokuserat.

Matematikportalen till elever som behöver avancerade uppgifter 
De elever som har haft det lite enklare med matematiken har fått ett annat upplägg som mer följer läromedlets struktur. Här har vi istället känt att eleverna måste få mer avancerade uppgifter, så vi har kompletterat med bland annat Matematikportalen. Därifrån kan de få uppgifter som är väl anpassade för just varje elev.

Samla gemensamma intryck 
Det har varit mycket intressant att få testa detta material, även om vi verkligen har fått tänka om i vårt sätt att arbeta. Just vid sådana här tillfällen är det mycket skönt att få jobba så tätt med sin närmaste kollega och resursperson. Här kunde vi direkt när vi såg dippar i måluppfyllelsen samla in våra gemensamma intryck och upplevelser när vi undervisat i matematik för att komma med nya idéer som skulle kunna göra det lättare för eleverna att nå målen. Detta behövs för att vi i samma klass har så stor spridning både på nivå, men framförallt på inlärningssätt. Just inlärningssättet är så viktigt att kunna nå eleverna på rätt sätt med, för att kunna öka måluppfyllelsen.

Digitala avstämningar stor fördel
Men hur blev det då med alla saker vi och eleverna hade sett fram mot med det nya läromedlet? Vissa saker blev verkligen en fördel både för oss pedagoger och elever. En sådan sak är de digitala avstämningarna; ”Måluppgifterna och ” Visa vad du kan”. Vi som pedagoger får en snabb avstämning som gör att vi enkelt kan se var vi ska sätta in insatserna för ökad måluppfyllelse. 

Möjlighet att lämna in uträkningar högt på önskelistan
Många elever och även vi pedagoger blev lite besvikna på att det inte fanns möjlighet att lämna in uträkningar. Det är något som står högt på vår önskelista i framtiden med ett utvecklat digitalt material! Uppläsning och översättning var andra saker som vi hade sett fram emot. Uppläsning använder vi lite då och då men tyvärr så tycker en del elever att det rösten är alltför digital att lyssna på, så de väljer oftast att be oss vuxna eller en kompis att läsa texterna istället. 

Enklare texter och förklaringar med bildstöd 
Många elever hade sett fram mot att kunna få svåra ord förklarade för sig. Det finns nyckelord som går att klicka på och då få upp en förklaring på. Svårigheten för oss är att våra elever ofta upplever att förklaringarna är mer komplicerade att förstå än själva ordet. Detta på grund av att vi har en stor andel elever med svenska som andraspråk. I ett utvecklat digitalt material skulle vi gärna se att texten var enklare i grunden och att nyckelordens förklaringar var mer enkla och kanske byggde på mer bildstöd för eleverna.

Av: Ann-Sofie Kronström, förstelärare, Oxievångsskolan F-6

Här bloggar Oxievångsskolans förstelärare


 

19 Nov 2019