Gratis när lärare gör egna läromedel?

När lärare på landets skolor själva tvingas skapa sina läromedel tar det både tid och energi. Att det skulle bli billigare för skolan är att lura sig själv, tvärtom visar rapporter att det istället blir avsevärt dyrare att låta lärare skapa egna digitala läromedel. Nu varnar flera röster för konsekvenserna av egengjorda läromedel. 

– Det finns en myt att duktiga lärare inte använder läromedel. Ingenting kunde vara mer fel. Rätten till bra läromedel borde vara en demokratisk rättighet, menar Mikael Bruér, SO-lärare och bloggare. 

Om alla lärare ska skapa sitt eget material, vad gör det med förutsättningarna för eleverna? Här måste vi ställa frågan vad egenskapat material egentligen kostar skolan både i arbetstid och kvalitetsbortfall.

I en artikel i Skolvärlden skriver Mikael Bruér att rätten till bra läromedel snarare verkar vara en utopi än en självklarhet. En förklaring är att det inte satsas tillräckligt med pengar på läromedel. 

– Gång efter annan rapporteras det att mindre och mindre pengar satsas på läromedel och när det väl satsas tenderar pengarna att gå till inköp av olika digitala verktyg, skriver Mikael Bruér.

Förväntas att lärare skapar digitala läromedel på egen hand
Själv har Mikael Bruér under hösten vid flera tillfällen stött på åsikten att lärare själva ska stå för produktionen av digitala läromedel. 

– Att lärare generellt ska ägna sig åt att producera läromedel är inget annat än dumheter. Dels tar det mängder av tid och energi som kan ägnas åt eleverna och dels så ger det huvudmännen incitament att satsa ännu mindre pengar på eleverna. Att en enskild lärare aldrig någonsin kan vara i närheten av den kvalitetsapparat som ett bokförlag har tillgång till är dessutom ytterligare en aspekt som inte ska glömmas bort, skriver Mikael Bruér.

Tiden värd en kvarts miljard 
Han får medhåll av Helena Kvarnsell, lärare i matte, NO, teknik, föreläsare och bloggare: 

– Jag och min kollega räknade på det och kom fram till att tiden som lärare i svenska skolan lägger ner på att producera digitala läromedel är värd 1/4 miljard om året! skriver hon på twitter.

Siffrorna kommer från en rapport från Lärarnas riksförbund från 2016 som visar att svenska lärare saknar tillgång till digitala läromedel och istället tvingas att producera egna. 

– Cirka 25 procent av de tillfrågade lärarna svarade att de lägger 10 timmar eller mer per månad på att producera egna läromedel, skriver Helena Kvarnsell.

Forskare visar på hur dyrt det egentligen blir
Även forskaren Åke Grönlund är inne på samma räkneexempel när han i boken, Det digitala lärandets möjligheter - Att leda den digitala skolan, räknar på vad det egentligen kostar att lärare uppfinner hjulet om och om igen.

– Digitaliseringen har ofta inneburit att lärarna fått ägna mycket tid åt att leta resurser på internet, ofta har lärarnas letande helt ersatt heltäckande läromedel.  Läromedelskontot har gått till inköp av datorer och plattor. Lärarna har fått bli sin egen läromedelsproducent, skriver Åke Grönlund.  

I boken visar Åke Grönlund att tiden som lärare på en medelstor skola med 500 elever lägger ner på att producera egna läromedel, är cirka 3 300 timmar per år, vilket motsvarar nästan två heltidstjänster.  

– De pengar som "sparas” på läromedelsinköp genom att lärarna gör jobbet försvinner fyra gånger om i kostnaderna för den tid lärarna lägger ner på att leta och sammanställa material, skriver Åke Grönlund.  
Läs hela kapitlet: Vad är digitalisering i boken.

Läromedlens kvalitet viktigare än någonsin
Att istället använda kvalitetssäkrade digitala läromedel innebär att lärarnas tid kan användas till undervisning och till eleverna. 

– I en situation där dessutom allt fler lärare är obehöriga blir naturligtvis också läromedlens kvalitet viktigare än någonsin, skriver Mikael Bruér.

Naturligtvis är läromedel en långt större hjälp för såväl utbildade som outbildade än om de ska producera sitt eget material. Med digitala läromedel av hög kvalitet kan dessutom alla elever få tillgång till digitaliseringens fördelar. 

Slutsatsen vi kan dra är att det nog inte är gratis utan snarare ganska dyrt att uppfinna hjulet om och om igen. 

Vill du testa kvalitetssäkrade läromedel från Gleerups?
Kika in på gleerups.se för att bläddra i smakprov av tryckta läromedel eller prova valfritt digitalt läromedel gratis i 30 dagar.


 

15 Nov 2018