Grundläggande engelska för tonåringar och vuxna ställer höga krav på lärare och läromedel

Att undervisa engelska på grundvux ställer krav på både undervisning och läromedel. Många av eleverna har bristande kunskaper i svenska och ska på kort tid lära sig engelska. De har ofta olika bakgrund och erfarenhet vilket skapar en speciell undervisningsmiljö, fylld av både möjligheter och utmaningar. 

Ewa Holm är lärare inom vuxenutbildningen i Stockholm och har många års erfarenhet av att undervisa vuxna i grundläggande engelska. Tillsammans med Bryan Stephens är hon aktuell som författare till den nya läromedelsserien New Levels. Ewa delar med sig av sina tankar kring undervisningen på grundvux och hur hennes erfarenheter bidragit till utformningen av New Levels.  

– Att undervisa engelska på grundvux är både kul och utmanande. Eleverna har ofta en varierande bakgrund och erfarenhet. Många har inte varit i Sverige särskilt länge och behöver mer än det engelska språket, berättar Ewa.

Bristande kunskaper i svenska
Kunskaperna i svenska varierar bland de elever som läser grundläggande engelska, och tycker ofta att svenska och engelska är ganska lika, vilket ställer särskilda krav på både undervisning och läromedel. 

– Många grundvux-elever har bristande kunskaper i svenska, vi har därför valt att skriva New Levels böckerna helt och hållet på engelska, berättar Ewa. 

New Levels består av fyra läroböcker, en per delkurs. Som komplement till läroböckerna finns digitalt material i form av elev- och lärarwebbar. Här finns interaktiva övningar, ordlistor, ljudfiler, facit, prov, hörförståelsemanus och mycket annat. Serien är från grunden utvecklad utifrån de nya kursplanerna i engelska på grundläggande vuxenutbildningen.

– Med material helt på engelska kan de lära sig engelska mer effektivt, vi jobbar aktivt med immersion i engelska, säger Ewa. 

FN i miniatyr
I skapandet av New Levels har författarna Bryan och Ewa haft ett holistiskt perspektiv. Serien innehåller mycket realia, historia, kultur och miljö. Eleverna får samhällskunskap och en hel del anglosaxisk historia på köpet. 

– Det är en spännande stämning i klassrummet, olika tycker olika. Det är viktigt att ta vara på olika elevers erfarenheter, säger Ewa. 

– Variationen av elever är som att ha ett "FN i miniatyr" i klassrummet. Detta är både positivt och negativt, här finns dynamik men också motsättningar bland elever ibland, fortsätter hon. 

Lära mycket på kort tid
Elever som läser engelska på grundvux förväntas lära mycket på kort tid.   

– Eleverna har kort tid på sig att lära sig mycket. Det har därför varit viktigt för oss att innehållet ska vara både intressant och modernt för vuxna. Vi lyfter intresseväckande och aktuella teman som det finns mycket att säga om. Allt för att få eleverna att prata och skriva mera engagerat, berättar Ewa. 

– Serien innehåller mycket material så att du som lärare har möjlighet att välja det som passar för just din elevgrupp, säger hon. 

Delkursprov för alla delkurser ingår
Det kan vara svårt att bedöma om en elev klarat nivån för en delkurs eller inte. Skolverket erbjuder endast stöd för detta via ett delkursprov för delkurs 4. 

– Det är många som saknat detta stöd för övriga delkurser. Vi har därför tagit fram delkursprov, som inspirerats av NP, för hela New Levels-serien. Det finns ett delkursprov för varje kurs som liknar det prov Skolverket gör för delkurs 4, säger Ewa. 

– Utöver delkursproven finns det även kapitelprov med valfri svårighetsgrad och omfattning. Både kapitel- och delkursprov kan användas som stöd för bedömning och nivåplacering, avslutar Ewa. 
 
Läs mer om New Levels 

11 Mar 2019