Hurra för läromedel!

Idag är en dag fylld av glädje, nyfikenhet, kunskap och entusiasm – idag firar vi Läromedlets dag. Vi vet vilken betydelse läromedel har för att höja kunskapsresultaten, öka likvärdigheten och ge bättre stöd till elever och lärare. Vi vet att läromedel kan vara porten till en magisk värld av lärande, upptäckter och kunskap! 

Med glädje ser vi att läromedelsfrågan och vikten av tillgång till kvalitativa läromedel är fortsatt högaktuell. Du har väl inte missat att regeringen under året infört ett nytt statsbidrag för inköp av läromedel? Ambitionen är att alla elever över hela landet ska få tillgång till bra läromedel. Statsbidraget kan användas för att köpa tryckta läromedel och lärarhandledningar för grundskolan. Så använder du statsbidraget för inköp av läromedel

Elevens rätt till läromedel i skollagen
I oktober lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag att inkludera elevers rätt till läromedel i skollagen. Det här är ett viktigt steg för att skapa bättre förutsättningar för alla elever att ta till sig kunskap och för att läromedel av hög kvalitet ska bli en självklarhet på alla skolor.
  
Du som lärare gör skillnad
Om läromedlet är porten till kunskap är det du som lärare som sitter på de magiska nycklarna till att öppna denna port. Ditt engagemang, din undervisning och ditt stöd i klassrummet är det som verkligen gör skillnad. Vi vet att du som lärare har den absolut bästa förmågan att utvärdera varje elevs behov och vad som bäst hjälper dina elever att nå målen. 

Vad väljer du?

Har du de läromedel du och dina elever behöver? Hos Gleerups finns läromedel för alla! Passa på att se över vilka läromedel du behöver inför nästa termin.  Här hittar du favoriter och nyheter för just ditt stadium! Just nu finns många nya prisvärda läromedelspaket för hela grundskolan. 

F-klassÅk 1-3  Åk 4-6  Åk 7-9   Gy/Vux

08 Nov 2023