Individanpassad undervisning med Matematikportalen 

Hur skapar man en individanpassad undervisning i matematik? Kan adaptiv matematik förbättra elevernas resultat? Individanpassning och adaptivitet är högaktuella utvecklingsområden för både läromedel och lärande. Läraren Lena Rosdahl på Fridasroskolan har hittat nya sätt att möta varje elev med hjälp av digitala läromedel. 

Individanpassad undervisning i matematik

Enligt läroplanen ska varje elev i skolan få möjlighet att utvecklas på sin nivå. Att skapa en individanpassad undervisning som utgår från varje elevs behov och förutsättningar är kanske en av de största utmaningar som lärare står inför. Att kunna möta alla elever på rätt nivå kräver att läraren kan individanpassa nivån på undervisningen till exempel i samband med problemlösning i matematik.

Glömmer hur klurigt det kan vara 
Lena Rosdahl är lärare i matematik och undervisar i årskurs fyra på Fridasroskolan i Eslöv 

– Det var spännande att börja med en fyra igen eftersom det är längesedan jag hade årskurs fyra i matte och man glömmer hur klurigt det kan vara, säger Lena. 

Många lärare upplever att det är en utmaning att få med alla, både svaga elever och de som ligger långt fram. 

– Vi pratar idag mycket om att vi ska ha en individanpassad undervisning men det är inte så lätt alla gånger. Framför allt för att de elever som behöver uppgifter på en annan nivå inte ska pekas ut, säger Lena.

Digitala läromedel ger möjlighet till individanpassning
På fler och fler skolor väljer man idag att jobba digitalt och med digitala verktyg och läromedel öppnas nya möjligheter.  Bland annat har forskaren Carla Haelermans i sin rapport, ”Digital tools in education”, visat hur datorer, surfplattor och olika inlärningsprogram kan förbättra högstadieelevers resultat i skolan, särskilt i matematik. 

I rapporten poängteras att det är möjligheten att individanpassa uppgifterna som gör digitala läromedel effektiva, att de kan ställas in för att passa elevers olika behov.

Individanpassad undervisning i klassrummet
– Att jag kan individanpassa Matematikportalen tycker jag är helt fantastiskt. Jag plockar in olika uppgifter i elevernas planering. Eleverna får då samma sorts uppgifter fast några får uppgifter på en lägre nivå och ingen märker det. Det blir det ingen jämförelse mellan eleverna, säger Lena. 

Tidigare har några elever i Lenas klass räknat i en annan bok än klasskompisarna. 

– Att sitta med en bok för årskurs tre när de andra sitter med uppgifter för årskurs fyra, det blir så utpekande. Nu kan de sitta och jobba med samma sak och det är ingen som vet att de är på en lägre nivå. På samma sätt kan jag ge dem som är duktiga nya utmaningar och ingen annan vet om det. Det här är helt fantastiskt och absolut en av de bästa sakerna med Matematikportalen, säger Lena.

Adaptiv matematik 
Intresset för adaptivitet växer och är ett utvecklingsområde för läromedel och lärande. I ett adaptivt läromedel, individanpassas uppgifterna utifrån elevernas förkunskaper. Varje elev utmanas på sin nivå samtidigt som kunskaperna fördjupas och breddas. 

Matematikportalen
På Fridasroskolan jobbar Lena och hennes elever med digitala läromedlet Matematikportalen som är ett nytt adaptivt läromedel. Adaptiviteten innebär att uppgifterna kontinuerligt anpassas till elevernas kunskapsnivå vartefter de svarar på frågor. Besvarar eleven frågorna rätt så kommer svårighetsgraden på uppgifterna att höjas. Besvarar eleven frågorna fel så kommer svårighetsgraden på uppgifterna att sänkas, och då får eleven lättare frågor. Utgångspunkten på svårighetsgraden från första början är den årskurs som eleven tillhör. Detta gör det möjligt för lärare att individanpassa undervisningen till den enskilde eleven. 

Stor nytta för alla nivåer
– Jag känner att läromedlet har lika stor nytta för de som har svårare för matte och de som har lätt för matte.  Jag kan få Matematikportalen att bli attraktiv och funka för alla. Det hänger på mig som lärare att jag anpassar efter behov, säger Lena. 

– Även de som är jätteduktiga behöver uppgifter som är lite att bita i och som de tycker är svåra. Jag ser att jag kan använda läromedlet på alla nivåer och det är det jag tycker är så fantastiskt, fortsätter hon. 

Jobbar snabbare
En av eleverna i Lenas klass är Kasper som tycker om att jobba med matten på sin ipad:

– Det är roligare, man jobbar snabbare, och man lär av att titta på filmer. Filmerna förklarar på ett bra sätt så man förstår.  Jag tycker Supertränaren är extra rolig när man får medaljer och man kan välja tema, säger Kasper.

Supertränaren individanpassar automatiskt
Supertränaren är den del i Matematikportalen där uppgifterna automatiskt individanpassas utifrån elevernas kunskapsnivå så att varje elev utmanas och deras kunskaper fördjupas och breddas. Många elever är positiva till att de ”hamnar på rätt ställe” i Supertränaren och kan jobba på i sin egen takt därifrån. 

– Jag gillar att uppgifterna anpassas efter mig. Man lär sig bra och jag gillar uppställningar och problemlösningar, säger Thyra.

– Det bästa med Matematikportalen är att man slipper släpa på tunga böcker!  Och jag tycker det är enklare att göra läxor, och roligare, säger Lovisa.

Tidsbesparande att kunna följa direkt
I Matematikportalen kan läraren enkelt följa elevernas arbete i realtid. Hur de besvarar frågor, hur många rätt och fel de får, vilka svårigheter de stöter på, vad de redan kan och vad de behöver träna på. Något som hjälper till att anpassa och individualisera undervisningen efter elevernas behov och kunskapsnivå.        

– Att jag kan följa eleverna är mycket värdefullt och framförallt är det tidsbesparande. När jag har 23 elever i alla ämnen så hinner jag inte rätta allt! Här får jag koll direkt. Jag får statistiken direkt och jag kan se väldigt enkelt, vad är de faktiskt inte kan, säger Lena. 

– Jag har en elev som tidigare inte gjort en enda läxa men läxorna i Matematikportalen gör han. Det han presterat denna terminen är inte mycket för hans årskurs men jämfört med vad han gjort innan är det ett enormt kliv, avslutar Lena. 

Nyfiken på Matematikportalen?
Vill du också prova Matematikportalen tillsammans med dina elever? Fram till den 31 januari kan du beställa Matematikportalen för endast 39:- (ordinarie pris 79:-) per elevlicens, 12 mån.

 

17 Jan 2019