Klassiker i ny upplaga med fokus på föreställningar om det svenska

Vad är svensk kultur och svenska traditioner? Hur blev svenskarna så välkammade, hemkära och naturälskande? Boken Den kultiverade människan som blivit en klassiker, visar hur föreställningar om det svenska är ett ständigt ombyggnadsprojekt. Efter 40 år kommer nu boken i en ny, helt omarbetad upplaga.
 – På senare tid har det förts fram tankar om att det skulle finnas någon slags svensk normalkultur med djupa rötter. Avsikten med boken var redan från början att visa att kultur mer är ett barn av sin samtid än dess föräldrar, säger Jonas Frykman en av författarna till Den kultiverade människan. 

Ville motverka hemmablindheten
Jonas Frykman och Orvar Löfgren som skrivit boken tillsammans är båda professorer emeriti i etnologi vid Lunds universitet. 

– Boken kom från första början till när vi upptäckte att det var svårt att få distans till nuets vardagligheter. För att motverka hemmablindheten beslöt vi att backa för att få grepp om hur mycket av det som i nutiden sågs som självklart svenskt hade växt fram i det sena 1800-talets Sverige, säger Orvar Löfgren.

Ständigt aktuellt perspektiv 
Under 40 år har det hunnit hända mycket i forskningen. I den nya upplagan är texten redigerad, författarna har strukit och lagt till, men själva stommen håller bra. 

– Det som gjort boken ständigt aktuell är främst perspektivet, detta med att visa hur till synes obetydliga vardagsvanor berättar något viktigt om samhällsutvecklingen i stort, säger Jonas Frykman.

Klassiker med enorm respons
Sedan boken gavs ut första gången har den blivit en klassiker och tryckts om gång på gång. Den har också mött många läsare internationellt i olika översättningar.

– Responsen till oss som författare har varit enorm. Kanske för att boken tar upp något så 
personligt såsom kärlek, sex, smuts, ordning och andra känslor som på en gång är djupt privata och skapade av kulturen. Den eviga frågan: Hur blev vi såhär? gavs här annorlunda svar, säger Orvar Löfgren.

En ögonöppnare
Boken har använts och används på kurslistor i många ämnen och utbildningar och även   inom skolan. 

– En av orsakerna till att den fungerat bra i skola och fortbildning är att den är en ögonöppnare. Läsaren påminns om i hur hög grad kulturen sitter i kroppen, ofta som något omedvetet. För eleven blir det möjligt att se hur historien lever kvar i tingen omkring oss, våra sätt att tänka och ordna världen, säger Orvar.

Vardagslivet i omskolning 
Boken är en skildring av vardagslivets radikala omvandling, när människan i ett traditionellt bondesamhälle skolas om till 1900-talets nya människa. Ett helt annorlunda sätt att hantera känslor och sexualitet, skapa hem och fostra barn växer fram. 

Läs mer om Den kultiverade människan


 

24 Apr 2019