Nu finns Kahoot direkt i Gleerups digitala läromedel

Gleerups lanserar nu Kahoot direkt i Gleerups digitala läromedel vilket innebär att lärare och elever får tillgång till färdiga Kahoots att använda som introduktion såväl som kunskapskoll. Redan nu finns Kahoot på plats i några läromedel. Under hösten kommer det löpande att fyllas på med Kahoot i alla Gleerups läromedel för 4-9 samt i ett flertal läromedel för gymnasiet.

Många lärare använder idag Kahoot i sin undervisning på olika sätt, ett digitalt verktyg för att ställa frågor och arrangera tävlingar. I Gleerups digitala läromedel finns redan många olika typer av övningar för att eleverna ska kunna testa och befästa sina kunskaper på olika sätt.

– Med Kahoot kan vi erbjuda en ny rolig och lustfylld gemensam aktivitet som garanterat ökar engagemanget i klassrummet, säger Marcus Ander, ansvarig konceptutveckling digitala läromedel, Gleerups

– Vi vill uppmuntra eleverna att lyfta blicken från skärmen för att diskutera tillsammans i klassrummet istället. Kahoot är ett bra exempel på hur man kan främja aktiviteten och skapa diskussioner, säger Marcus Ander.

Introducerar nya ämnen och stämmer av kunskapsläget
Det kommer finnas färdiga Kahoots att använda i undervisningen, till exempel som introduktion till ett nytt ämnesområde eller som kunskapskoll i slutet av ett avsnitt. Kahoot är en enkel temperaturmätare för att stämma av kunskapsläget i klassen, och samtidigt ett effektivt sätt att skapa klassrumsdiskussioner.

– Den stora fördelen med Kahoot i Gleerups digitala läromedel är att övningarna är framtagna och anpassade till innehållet i just det läromedel och ämnesområde som lärare och elever arbetar med, säger Marcus Ander.

Integrerat i Gleerups digitala läromedel
Kahoot kommer finnas integrerat i Gleerups läromedel och det krävs inga konton hos Kahoot för att använda det.

Redan nu finns Kahoot på plats i några av Gleerups digitala läromedel. Under hösten kommer det löpande att fyllas på med Kahoot i alla Gleerups läromedel för 4-9 samt i ett flertal läromedel för gymnasiet.

20 Apr 2022