Nya Matematikportalen – Individanpassning och gamification utmanar varje elev

Utvecklingen av och intresset för AI (artificiell intelligens) och adaptivitet växer just nu och det pratas om AI som ett utvecklingsområde för läromedel och lärande. Det nya adaptiva läromedlet Matematikportalen har fått stor uppmärksamhet och både lärare och elever uppskattar inslagen av individanpassning och gamification.  

Matematikportalen är ett nytt adaptivt digitalt läromedel, där uppgifterna individanpassas utifrån elevernas förkunskaper. Varje elev utmanas på sin nivå samtidigt som kunskaperna fördjupas och breddas. Idag används det i mer än 5000 klassrum runt om i Sverige.  

Bland de lärare som använder Matematikportalen i sin undervisning är tongångarna positiva:

– En stor fördel med Matematikportalen är möjligheten för eleverna att arbeta på olika nivåer under lektionen. De som har svårigheter med matten kan sitta och jobba på sin nivå och de som behöver extra utmaningar kan jobba på en högre nivå. Eleverna är positiva till att de ”hamnar på rätt ställe” utan att behöva visa det, säger Helena Persson på Vikingaskolan i Lund. 

Supertränaren 
I den del i Matematikportalen som kallas Supertränaren individanpassas uppgifterna utifrån elevernas kunskapsnivå så att varje elev utmanas och deras kunskaper fördjupas och breddas.

Svårighetsgraden anpassas till kunskapsnivå 
Supertränaren har en adaptiv algoritm som innebär att uppgifterna anpassas automatiskt efter elevernas kunskapsnivå. Om eleven besvarar uppgifterna rätt så ökar svårighetsgraden. Om eleven svarar fel så sänks svårighetsgraden och eleven får lättare uppgifter. 

Hjälp av videogenomgångar
Till elevens hjälp finns videogenomgångar som är knutna till den enskilda uppgiften. Filmen förklarar hur en liknande uppgift kan lösas. Eleven kan säkerställa att hen har förstått videogenomgången genom att svara på Prova själv-frågor. När eleven känner sig säker kan hen gå tillbaka till frågan i Supertränaren.

Utmana de duktiga eleverna
Du som lärare kan ytterligare påverka svårighetsgraden på elevuppgifterna då du kan välja årskurs för alla dina elever i förväg. Om du vet att några elever är duktiga kan du välja en lite högre årskurs för dem, eller om du har du några elever som är svagare kan du sätta lägre årskurs. 

Uppbyggd utifrån gamification 
Supertränaren är uppbyggd utifrån gamification-metoden. Gamification eller spelifierat lärande, handlar om att använda spelmekanismerna i klassrummet där eleverna får återkoppling och feedback, samlar poäng, ”levlar” och strävar efter att komma upp till nästa nivå. Att använda sig av mekanismerna från spel har visat sig öka elevernas engagemang för lärandet.

Samla medaljer 
I Supertränaren samlar eleverna stjärnor, medaljer, pokaler och kan ”levla”, det vill säga går upp i nivå. Miljön i Supertränaren har stora likheter med dataspel och eleverna motiveras att fortsätta att träna och bli bättre och bättre.  

– Jag har haft elever som plötsligt har börjat räcka upp handen, som säger att de måste få hjälp att förstå något bättre för att de ska kunna "levla upp" i programmet. Det är en särskild effekt som jag aldrig har sett när de har jobbat med vanliga böcker, säger Helena Persson.

Blended Learning - kombinera digital och analog träning
Många lärare använder också Matematikportalen i kombination med en tryckt mattebok i sin undervisning. Då är Supertränaren ett utmärkt sätt att träna mer och fördjupa kunskaperna, eftersom eleverna kan arbeta med ett specifikt arbetsområde precis på sin nivå. I Supertränaren finns det både flervalsfrågor, och öppna frågor där eleven själv ska fylla i det rätta svaret. Det är en bra idé att uppmuntra eleverna att alltid har sina räknehäften vid sidan om, för att träna på att redovisa sina tankegångar. 

Yvonne Tornberg är lärare på Vårfruskolan och ser Matematikportalen som ytterligare ett viktigt och användbart verktyg i sin verktygslåda.   

– Mina elever gillar de filmade genomgångarna och Supertränaren är fantastisk, säger Yvonne Tornberg.

Vill du också prova Matematikportalen i ditt klassrum?  
Prova Matematikportalen gratis året ut tillsammans med dina elever. Passa på att beställa Matematikportalen inför nästa termin redan nu. Fram till 20 januari kan du köpa Matematikportalen till kampanjpris 39:- (ordinarie pris 79:-) per elevlicens, 12 mån.
 

05 Dec 2018