Nya Syntes Kemi stöttar både elever och lärare

Marginalfrågor,  snabbkollsfrågor, begreppsordlistor och svar på olika nivåer ger både elever och lärare ett bättre stöd i keminundervisningen menar författarna Annika Johansson och Erik Zetterberg som kompletterat och reviderat Syntes Kemi.   

Den populära läromedelsserien Syntes Kemi för gymnasiet är skriven av Anders Henriksson och har nu kompletterats och reviderats av Annika Johansson och Erik Zetterberg. Annika är lärare i kemi och matematik på Lars-Erik Larsson gymnasiet i Lund och Erik är lärare i naturvetenskap och teknikämnen på Upplands-Brogymnasiet i Kungsängen. Här berättar de om sina tankar bakom läromedlet. 

Uppgifter uppmärkta med kunskapskrav och svårighetsgrad
I de nya upplagorna av de tryckta läroböckerna Syntes Kemi 1 och 2 och de uppdaterade versionerna av de digitala läromedlen finns helt nya och omarbetade uppgifter.  

– De nya upplagorna har fått nya frågor som testar kurskraven bättre, säger Erik.

– Genom att modernisera och bredda utbudet av frågor, märka upp vilka kunskapskrav frågorna prövar samt vilken nivå de håller hoppades vi kunna ge eleverna, men även lärarna, ett bättre stöd, berättar Annika. 

–  På så vis kan både elever och lärare studera respektive undervisa mot kursens mål, fortsätter Erik. 

Marginalfrågor och snabbkollsfrågor hjälper eleverna att befästa sina kunskaper
I de nya upplagorna av de tryckta böckerna finns marginalfrågor i direkt anslutning till texten. I de digitala läromedlen förekommer de som självrättande snabbkollsfrågor efter varje avsnitt.

– Målet är att dessa ska ge eleverna en möjlighet att stämma av om de hängt med och vad som är viktigast i avsnittet, säger Annika. 

– Marginalfrågorna/snabbkollsfrågorna ger en mer momentan återkoppling om avsnittets teori tillgodogjorts eller inte. Eleven kan i ett tidigt skede bli varse eventuella problem, svårigheter eller missuppfattningar och korrigera detta, fortsätter hon.

– Eleven läser texten, men det är egentligen inte förrän det är dags att svarar på frågor som den riktiga inlärningen sker. Vid frågorna behöver eleven omsätta det inlärda materialet i sitt eget huvud och upptäcker genom att svaren blir rätt eller fel om förståelsen är på riktigt, berättar Erik. 
 
– Den här bearbetningen i hjärnan gör att eleven minns mycket bättre. I pedagogisk forskning kallas det för testeffekten och den har visat sig vara ett effektivt sätt att studera. För att underlätta att inlärningen sker på det sättet är det viktigt att placera frågor i direkt anslutning till texten. Just därför har vi valt att lägga in marginalfrågor/snabbkollsfrågor, fortsätter han.

Svar och lösningar till alla frågor hjälper eleverna vidare
I nya Syntes finns fullständiga svar till alla frågor som finns i läromedlen. 

– I de flesta fall framgår det också vad som krävs av svaret/lösningen för att nå upp till de olika kunskapskraven, betygsnivåerna, på just den frågan, säger Annika.


– I vissa lägen arbetar elever utan att ha lärares hjälp. Om de då inte får samma svar som det är i facit kan det vara svårt för dem att kunna komma framåt med problemlösningen på egen hand. Genom att lägga in fullständiga lösningar på alla frågor får eleven betydligt bättre hjälp på vägen, berättar Erik.

– Om de kör fast kan de få en bra hjälp av facit och ha lättare att gå vidare och utvecklas i sina förmågor, fyller Annika i.

Begreppsordlistor
I slutet av varje område finns begreppslistor med hänvisningar till de platser där begreppen beskrivs.

– Det är viktigt att eleven lär sig de begrepp som vi använder för att prata om kemi. Utan begreppen kan vi inte kommunicera ordentligt och då fungerar inte heller undervisningen. Genom att sätta listor med kapitlets nya begrepp i direkt anslutning till kapitlet vill jag att det ska bli lättare för eleven att lära sig begreppen, säger Erik. 

– Det kan vara ett stöd när eleven upptäcker att den inte förstår ett begrepp som används på en lektion eller i en fråga. Med hjälp av hänvisningarna är det sedan enkelt att komma till en fullständig förklaring av begreppet, fortsätter han.
 
– Begreppslistorna är också ett bra medel för att stämma av att kunskapen finns där eller användas som repetition inför en examination, säger Annika.

– De kan också hjälpa läraren att hålla reda på vilka begrepp som är nya i ett kapitel, säger Erik. 

Underlättar för både lärare och elever 
Annika och Erik ser många fördelar för både elever och lärare med de tydliga nivåerna på frågorna och de fullständiga lösningsförslagen. 

– Frågor kan ofta besvaras olika bra. Ett svar som visserligen inte är felaktigt kan upplevas som hela svaret på en fråga, medan ett annat svar kan vara betydligt mer utförligt och bättre. Det är lätt att ta för givet att eleverna förstår det, men de gör de inte alltid, berättar Erik.

– Genom att visa olika korrekta svar, men på olika betygsnivåer vill vi att läromedlet ska kunna hjälpa elever att förstå vad som förväntas för att ett svar ska räknas som C eller A istället för bara ett enkelt E, fortsätter han. 

– Jag tänker mig att de olika svarsalternativen också kan vara en utmärkt startpunkt för diskussioner om varför det ena svaret är bättre än det andra trots att inget av svaren är fel. På det sättet hoppas jag att fler elever ska få en bild av vad det innebär i praktiken med svar som är ”utförliga” eller ”utförliga och nyanserade” som det står i kurskraven, säger Erik. 

– Min förhoppning är att nya Syntes på detta sätt ska kunna bidra till att elever och lärare har lättare att bilda en samsyn om vilka svar som ligger på vilken nivå, lägger han till.


– Att ange nivåer på frågorna kan även underlätta för lärare både att hitta en lagom nivå på sina prov och andra examinationsuppgifter. Det kan dessutom vara ett stöd i kommunikationen med elever när de har blivit bedömda för att motivera betygsnivån som de har bedömts med, säger Annika. 

Nya Syntes
– Lärare har nu tillgång till ett läromedel där det finns frågor som omfattar kemikursernas samtliga kursmål. Det gör det lättare att undervisa kring de kursmål som annars kan vara svåra att få med på ett bra sätt, avslutar Erik.

Läs mer om Syntes, bläddra i smakprov och prova de digitala läromedlen gratis
 

09 Jun 2020