Viewpoints utvecklar elevernas engelska

Hur väcker vi elevernas  engagemang och intresse till diskussion och läsning i engelska? Hur får vi dem att ta till sig grammatiken utan att den upplevs som tråkig? Med moderna texter av olika typer, varierande övningar och kreativ grammatik hjälper Viewpoints eleverna att utveckla sin engelska. 

Uno Wivast och Linda Gustafsson är författare till den populära serien Viewpoints. De är verksamma som gymnasielärare i Lund och Malmö och berättar här om några tankar bakom läromedlet.
 
Anpassat efter dagens elever
Texter är en viktig del av språkinlärningen. I Viewpoints finns ett urval av texter, anpassat efter dagens samhälle och elever.
 
– Vi har valt texter som passar in i ett modernt klassrum och fokus har varit texter som väcker intresse att diskutera och läsa vidare, säger Uno.

Nya Viewpoints
Serien Viewpoints, läromedel för gymnasiets kurser i engelska, finns både i form av tryckta böcker och digitala läromedel. Serien har nyligen reviderats. Samtliga böcker finns därmed i en andra upplaga och de digitala läromedlen i nya versioner.  

I dessa reviderade läromedel hittar du nya aktuella texter, övningar, ordlistor och omfattande grammatikstöd. De största nyheterna är en större variation av texttyper, ett separat grammatikavsnitt och Live-övningar.
 
Tidskrävande att leta texter
Kursplanen trycker på vikten av olika texttyper men som lärare kan det vara tidskrävande att själv leta texter. Nya Viewpoints består av en ökad variation av textgenrer. Skönlitterära texter varvas med artiklar, dikter, sångtexter och dokumentära texter.

Något för alla
Lena Persson, lärare på fordons - och transportprogrammet på Agnesfrids gymnasium, har provat nya Viewpoints 2. Hon uppskattar variationen av både övningar och texttyper.
 
– Jag gillar att ni har en variation i övningarna. Och att det är variation i texttyper. Här finns verkligen något för alla, säger hon.
 
Underlättar individualiseringen
I nya Viewpoints finns en stor mängd olika övningar, såsom språk- och färdighetsövningar.
 
– Övningarna fokuserar på språkliga moment som eleverna tycker är svåra och som de behöver träna på, säger Uno.
 
– Mängden övningar och övningstyper underlättar individualiseringen. Här finns olika övningar för olika elever, fortsätter Linda.  
 
Att läsa och lyssna ökar den språkliga kompetensen
Här finns övningar som knyter innehåll i läromedlet med material utanför det, så kallade Live-övningar.
 
– Dessa nya Live-övningar täcker in både listening och reading och fungerar som extramaterial som eleven förfogar över. Att lyssna och läsa ökar den språkliga kompetensen, och där fyller Live-övningarna en viktig funktion, berättar Uno.
 
Kreativ grammatik som lär eleverna riktig engelska
Grammatiken har samlats i en separat grammatikdel som en mer traditionell grammatikbok, fast komprimerad.
 
– Här finns noggranna förklaringar till varje grammatiskt avsnitt plus många övningar. Man kan jobba med grammatikdelen utan koppling till övningarna i textavsnitten, men man kan också gå från en övning i textboken och jobba vidare med just det grammatiska momentet i grammatikdelen, säger Linda.
 
Grammatik kan upplevas som tråkigt men Lena ser många fördelar med grammatikdelen för eleverna.
 
– Jag uppskattar att grammatikuppgifterna är kreativa och ger eleverna kunskap i riktig engelska. De lär sig inte bara grammatiskt korrekt engelska, utan även den typ av engelska som talas av människor med engelska som modersmål, säger Lena på Agnesfrids gymnasium.
 
Hjälper elever som behärskar engelska bättre
I de tryckta Viewpointsböckerna finns det en svensk/engelsk-ordlista över viktiga ord i texterna. Ord som markeras med fet stil i ordlistan dyker upp i ordövningar och det "vocabulary test" som finns i lärarhandledningen. I de digitala läromedlen hittar du dessutom en engelsk/engelsk-ordlista.
 
– De engelsk/engelska ordlistorna har tillkommit för att ge alla elever alternativ att välja vilken typ av ordlista de tycker bäst om att jobba med. Dessa ordlistor är också till stor hjälp för elever som behärskar engelska bättre än svenska, avslutar Uno.
 
Mer om Viewpoints
Läs mer om Viewpoints-serien och dess olika komponenter.

26 Maj 2020