Viewpoints - engelska för gymnasieskolan

Viewpoints engelska 

Viewpoints är en omfattande läromedelsserie i engelska för steg 5, 6 och 7. Här får du ett inkluderande basläromedel som fungerar för alla elever, oavsett kunskapsnivå. Viewpoints erbjuder bland annat fängslande texter som presenterar olika perspektiv från den engelskspråkiga världen, kvalitetssäkrat och tydligt innehåll, samt massor av övningar och extra resurser. För varje kurs finns tryckt bok, elevwebb, lärarwebb och digitalt läromedel.

För dig som vill arbeta helt digitalt!

Med Viewpoints heltäckande digitala läromedel får du:

  • Engagerande och varierande texter av olika genrer, till exempel autentiska texter med tillhörande övningar
  • Kvalitetssäkrat och tydligt innehåll
  • Inspelat ljud, ordlistor, länkar och övriga resurser som motiverar eleverna att fördjupa sig ytterligare
  • Interaktiva övningar och uppgifter som hjälper eleverna att befästa och fördjupa sin språkinlärning
  • Flexibelt läromedel som ger unika möjligheter till individualisering
  • Viewpoints Live – samspel mellan läromedlets inbyggda innehåll och aktuellt material bortom läromedlets ramar
  • Lärarstöd i form av arbetsblad och prov, övningar baserade på nationella prov, yrkesinfärgade aktiviteter, idéer och underlag till projektarbete, bedömningsstöd, råd och lektionstips samt facit
  • En rad användningsbara funktioner och stöd för smart studieteknik som ger stora möjligheter till en personlig upplevelse

Lärobok + kompletterande webb

Elevwebbarna är elevernas komplement till de tryckta böckerna. Här finns en mängd extra övningar och test, med betoning på vokabulär, grammatik och förståelse, som hjälper eleven att befästa och fördjupa sin språkinlärning. Här hittar dina elever även ljudfiler, extra ordlistor, litteratur- och filmtips, samt länkar. Lärarwebbarna innehåller dessutom lärarstöd i form av extra arbetsblad, test, hör-, läs- och talövningar, facit, bedömningsstöd, råd, lektionstips och bilder. 

Viewpoints 1
Elevwebb
Lärarwebb

Viewpoints Vocational
Elevwebb
Lärarwebb

Viewpoints 2
Elevwebb
Lärarwebb

Viewpoints 3
Elevwebb
Lärarwebb

VIEWPOINTS - PEDAGOGISK INSPIRATION

Nya Viewpoints utvecklar elevernas engelska

Hur väcker vi elevernas engagemang och intresse till diskussion och läsning i engelska? Hur får vi dem att ta till sig grammatiken utan att den upplevs som tråkig?