Nyfiken på årets lärare i Stockholm?

Ett stort grattis till läraren Iman Ehsani, som har utsetts till årets lärare i Stockholm! Han jobbar på Enbacksskolan i Tensta. Med ett stort engagemang har han utvecklat en egen metod för sin undervisning och med hjälp av digtiala verktyg, podddar, vloggar och temadagar får han eleverna att utvecklas och växa. 

Iman Ehsani är lärare på Enbacksskolan som är en F-9-skola i Tensta i västra Stockholm, ett mångkulturellt område där över 100 språk talas och där erfarenheter och kompetens från hela världen är samlad. Han får priset med motiveringen: 

Iman Ehsani är en lyhörd och tydlig ledare med ett stort engagemang kring varje elev där klassrumsklimatet präglas av arbetsglädje och lust till lärande på olika plan.

Iman besitter både didaktisk skicklighet och har breda och djupa kunskaper i sina ämnen likväl som styrdokumenten, vilket syns i klassrummet. Med detta som grund har han utvecklat en didaktisk metod, kallad Progressdidaktik. Den tydliggör lärandeprocessen kring lärandemål, begrepp och bedömning, vilket hjälper eleverna att utvecklas och nå sina egna högt uppsatta mål.

Stort grattis till priset!
– Tack, jag är verkligen glad för priset! Jag jobbar hårt för eleverna och då betyder det mycket att bli erkänd på det här sättet. Priset bekräftar mitt arbetssätt och min pedagogiska metod och jag känner mig uppskattad, säger Iman.

Lärare för individen, klassen, skolan och samhället
Iman är förstelärare och SO-lärare för åk 7-9. Han har utvecklat sin egen metod för undervisning som kallas Progressdidaktik. Han har också utvecklat SO-verkstan och gör poddar, Vlogg, skoltidningen Enbacksbladet och skolradio. Han arrangerar dessutom föräldraråd och temadagar: Enbacksskolan för fred och Barn och ungdomskultur i Tensta, samt samverkan med Järvaveckan. 

– Jag är engagerad i mitt arbete och tycker att det är roligt också! säger Iman

– Jag jobbar med elever i ett socioekonomiskt utsatt område och vill motverka segregation. För mig kopplas allt tillbaka till klassrummet, både till ämnet och till relationen. Jag vill vara en lärare för individen, för klassen, för skolan och för samhället! fortsätter han. 

Enklare för eleverna med digitala läromedel i alla ämnen 
Enbacksskolan använder Gleerups digitala läromedel. Till en början enbart i SO men ganska snart plockades det in i alla ämnen för årskurs 7-9. 

– Att ha samma läromedel och därmed samma struktur i alla ämnen gör det enklare för eleverna att hantera både läromedlen och funktionerna, säger Iman. 

Det ger också skolan möjlighet att skapa en gemensam metodik. Idag används Gleerups digitala läromedel även på mellanstadiet. 

Fördelar med digitala läromedel 
– Jag älskar Gleerups. Eftersom mina elever har svårt att hantera språket använder vi oftast Gleerups digitala läromedel som fördjupningsmaterial. När jag lyssnar på upplägget inser jag att jag kanske inte använder som tänkt, säger Iman. 

I digitala läromedel finns gott om funktioner som möjliggör anpassningar för olika elevers behov. 

–  Jag ser många fördelar med funktionerna i digitala läromedel som mina nyanlända elever kan använda till exempel översätta innehållet eller lyssna på texten, säger Iman. 

Studieteknik viktig bas 
I årskurs sju lägger Iman stort fokus på studieteknik. I åttan jobbar eleverna vidare för att i nian jobba självständigt och behärska att avkoda texterna. 

– Man måste kunna urskilja kunskap och föra ett resonemang, för att förstå. Det landar inte automatiskt om du sätter ett läromedel framför dem och säger att de ska läsa 20 sidor, säger Iman.  

Temadagar, skoltidning och poddar 
I sin undervisning har Imam använt sig av temadagar, skoltidning, egna poddar och SO-verkstan.

 – För mig har det varit en utmaning att få in det praktiska samhället i det teoretiska SO-ämnet. Lösningen blev att flytta ut undervisningen i samhället, det vi kallar SO-verkstan, avslutar Iman.

 

 

28 Okt 2019