Nytt statsbidrag för inköp av läromedel

Tillgången till läromedel är av allra största betydelse när det gäller att förbättra elevernas kunskapsresultat och öka likvärdigheten i skolan. Därför är det mycket glädjande att regeringen nu har satt fokus på mer kunskap och vill förbättra tillgången till högkvalitativa läromedel i skolan genom ett nytt statsbidrag för inköp av läromedel.

Regeringen har pekat ut läromedel som en av de viktigaste frågorna för skolan just nu, och ambitionen är att alla elever ska få tillgång till bra läromedel genom ett stöd för inköp av läromedel för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola.

Stöd för inköp av läromedel 
Statsbidraget ska användas till inköp av vissa läromedel för att stärka elevernas tillgång till läromedel. Det kan användas till läroböcker som förlag har producerat. Det kan vara läroböcker med eller utan digitala komponenter, som är framtagna för att användas i undervisningen. Det går även att söka statsbidrag för lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning. 

Läs mer om nya statsbidraget hos Skolverket

Gleerups läromedel kvalitetsgranskade
Hos Gleerups hittar du ett brett sortiment av högkvalitativa och strukturerade läromedel som är granskade, kvalitetssäkrade och anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav. Detta ger lärare och elever stöd och underlättar planeringen av undervisningen.

Läs mer om kvalitetsgranskade läromedel


Här hittar du alla läromedel du behöver
Nu är det hög tid att se över läromedel inför nästa läsår och planera för att använda statsbidraget för inköp av läromedel. Här hittar du nyheter och favoriter, möjlighet att bläddra i smakprov eller beställa provexemplar till skolan för respektive stadium. Just nu finns också många prisvärda paket som du inte får missa när du gör din beställning.

Läromedel F-klass Läromedel 1-3Läromedel 4-6Läromedel 7-9  


Snabbguide till statsbidraget för inköp av läromedel

  • Statsbidraget för läromedel är på totalt 685 miljoner kronor och tillgängligt för skolor och huvudmän inom grundskolan. Bidraget är avsett att täcka kostnader för inköp av läromedel som är direkt kopplade till undervisningen och främjar elevernas lärande och kunskapsutveckling.
     
  • För att få statsbidrag ska huvudmannen under bidragsåret själv finansiera läromedel motsvarande en genomsnittlig läromedelskostnad per elev under de senaste tre åren. Läromedelsinköp utöver denna kostnad finansieras fullt ut av statsbidraget enligt följande bidragsramar.
     
  • Skolor och huvudmän kan ansöka om bidraget genom att fylla i och skicka in en ansökan till Skolverket. Perioden för att begära ut bidrag 2023 kommer att vara öppen under perioden 15 oktober - 15 november 2023.
18 Apr 2023