Prefix Matematik i klassrummet

På gymnasieskolan Spyken i Lund är lärare och elever vana vid ett digitalt arbetssätt. Vi träffade läraren Otto Zeidler och eleverna Axel, Gusten och Nina och fick ta del av deras tankar kring digitala läromedel i matematik. Filmer, lösningsförslag och exempeluppgifter gör det lätt att komma vidare och inte fastna i en uppgift.

Otto Zeidler är matematiklärare på gymnasieskolan Spyken. Han har tillsammans med många av sina samhällsvetar-elever under det senaste året arbetat med de nya digitala läromedlen i matematik, Prefix Matematik 1b och Prefix Matematik 2b.

Undervisning på distans
I våras skedde all undervisning på distans, som på landets alla gymnasieskolor.

– Vi befinner oss i ett mycket märkligt läge, där digitala läromedel är en liten detalj, men som underlättat mycket för mig och mina elever! När vi kom på möjligheten för eleverna att dela sin skärm med mig på distans via Google.Meet så gick hjälpen mycket effektivare. De förberedde sig med att visa uppgiften från Prefix och visade i något verktyg, t ex Desmos, vad de planerade för beräkningar, säger Otto.

Från tryckt till digitalt
Eleverna i Ottos klasser har fått välja om de vill arbeta med det digitala läromedlet Prefix eller en tryck lärobok avsedd för kursen de läser. Ottos undervisning har byggts upp med utgångspunkt i Prefix. Majoriteten av eleverna har valt att arbeta digitalt med Prefix men några få elever i varje klass har föredragit en tryck matematikbok. 

– De flesta av de elever som inledningsvis valt att arbeta med en tryck lärobok har med tiden valt att gå över till att arbeta digitalt med Prefix, berättar Otto. 

– Jag valde först en tryckt mattebok i 1:an av vana. Men jag jobbar nu som de flesta i klassen med Prefix Matematik 2b, berättar Axel. 

Att hitta och navigera i ett digitalt läromedel
När Otto pratat med sina elever kring svårigheterna med ett digitalt läromedel är det framförallt översikten de flesta trycker på.  

– Det som kan upplevas svårt är översikt av läromedlet. Hur mycket uppgifter det finns? Var är jag? säger Otto.

I Gleerups digitala läromedel kan man sortera på olika typer av innehåll, som till exempel filmer, simuleringar eller övningar och därmed få en bra överblick av innehållet. Här finns också en klassisk, textbaserad innehållsförteckningen, som visar innehållets struktur. 

– När man väl lärt sig att navigera i läromedlet går det betydligt snabbare att hitta det man letar efter i Prefix än i en tryckt bok, berättar Gusten. 

– Det är lättare att hitta det man letar efter och man kan enkelt söka via sökrutan, säger Nina. 

Filmer och exempeluppgifter hjälper eleverna att komma vidare
I Prefix finns, förutom teoritexter, gott om filmer, lösningsförslag och exempeluppgifter.

– Exemplen är jättebra! Jag använder dessa mycket när det är något jag inte förstår, säger Gusten. 

Varje teoriavsnitt består av en grundtext, oftast en film, en sammanfattning och ibland en fördjupning. Eleven kan välja att läsa, se på film fördjupa sig eller läsa det viktigaste i en sammanfattning.  

– Filmer, lösningsförslag och exempeluppgifter gör det lätt för eleverna att komma vidare, de fastnar inte lika lätt på en övning, säger Otto. 
 
Gott om övningar
Prefix innehåller en mängd övningar på olika nivåer. Efter ett teoriavsnitt i Prefix kommer exempel på uppgifter där lösningsförslaget är dolt så att eleven kan prova själv. Lösningen kan sedan tas fram där varje steg i lösningsförslaget förklaras. Allt innehåll bidrar till stor variation och en större förståelse för matematiken. 

– Det finns betydligt fler uppgifter i Prefix än i de tryckta läroböcker som jag tidigare använt, säger Axel.

– Jag använder framförallt Prefix för att öva. Inför prov finns det möjlighet till att övar massor, säger Nina.

Prefix
I serien Prefix Matematik finns ett läromedel per kurs, i nuläget 1b och 2b, som elev- respektive lärarversion. Under 2021 kommer läromedel för kurserna 3b och 1a. 

I läromedlen  hittar du teoritext, filmer, exempel, interaktiva övningar, spelmoment, diagnoser och pedagogiska sammanfattningar. Alla uppgifter är självrättande. Digitala hjälpmedel, så som Desmos-räknare och grafritare, finns integrerade i läromedlen, vilket gör en separat grafräknare överflödig. I lärarversionerna hittar du dessutom ett fylligt lärarmaterial med pedagogiska tips, prov, extra aktiviteter, laborationer och mycket mer.

Läs mer om Prefix Matematik 

18 Maj 2020