Programmering i skolan – äntligen dags!

En av höstens omtalade nyheter i läroplan och kursplaner är programmering som införs som ett tydligt inslag i olika ämnen i både grundskolan och gymnasium. Idag på Programmers' Day ger vi dig några tips på hur du kommer igång med programmering i skolan. 
 

Från höstterminens start gäller de nya skrivningarna i läroplaner, ämnesplaner och kursplaner som ska bidra till att elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Bland annat införs programmering som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan och i matematiken för gymnasiet. 

– Syftet är att eleverna ska få en förståelse för hur den digitala tekniken funkar. Att tekniska prylar och system bara gör vad en människa programmerat dem att göra. Förståelse för detta gör att du blir mer kritisk och kan ställa krav, säger Peter Karlberg utbildningsråd på Skolverket. Läs mer om programmering hos Skolverket.

Hur gör man då när det är dags att introducera programmering i klassrummet?

Tips för att komma igång med programmering 
– Ett av de viktigaste råden när det gäller programmering är att du som lärare inte ska vara rädd för att hoppa in i programmeringen, säger Mikael Tylmad.

Mikael Tylmad är IKT-pedagog och författare till flera läromedel inom programmering för Gleerups och undervisar själv i programmering på högstadiet och gymnasiet i Stockholm. 

– Jag ser programmering som ett hantverk där man lär sig allteftersom.  Försök att inte bara läsa in dig utan pröva själv innan lektionen, säger han.

Utvecklas tillsammans med eleverna
– Programmering är inte särskilt svårt. Men som lärare måste man acceptera att man kanske inte är den som kan mest i klassrummet. Låt det bli som en resa du gör tillsammans med dina elever där du utvecklas tillsammans med dem, tipsar Mikael. 

Viktigt förstå vad programmering är
– Programmering, det vill säga kod, finns ju överallt som ett osynligt lager under samhället. Att känna till programmering är viktigt för att förstå hur vårt moderna samhälle fungerar, säger Mikael.

Programmering för att underlätta problemlösning
I ämnesplanen i matematik för gymnasiet ingår programmering som ett verktyg vid modellering och problemlösning. Här förväntas att eleverna förstår strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering.

– Tanken är alltså inte att vi ska använda programmering vid uppgifter av ren procedurkaraktär. Programmering bör därför primärt användas om man kan se en fördel i jämförelse med andra metoder, säger Bo Silborn, lärare i matematik, fysik och programmering och författare till Exponent.

– Programmering kan användas för att underlätta problemlösning eller för att skapa effektiva lösningsmetoder men även för att lösa uppgifter som man inte klarar av att lösa på annat sätt, fortsätter han.

Programmering integrerat i Gleerups läromedel
I Gleerups större läromedelsserier för grundskolan i matematik och teknik finns programmering redan integrerat. 
Här hittar du allt du behöver för att arbeta med programmering i klassrummet! 

Matematikserien Exponent för gymnasiet har nu kompletterats med material för att lösa matematiska problem med hjälp av programmering.
Titta närmare på exempel
Här hittar du också programmeringsövningar som är helt kostnadsfria.

Prova själv
Prova Gleerups läromedel gratis i 30 dagar och passa på att jobba med programmering. 
 

13 Sep 2018