Programmering i skolan – inte bara en fluga 

Idag firas Programmers' Day över hela världen! Från och med höstterminen 2018 kommer programmering på schemat i skolan, framför allt i matematik och teknik, från årskurs ett till gymnasiet. En stor utmaning för många skolor, inte minst för att många lärare saknar utbildning i ämnet. Redan nu hittar du programmering integrerat i flera av Gleerups läromedel.
 

De förändringar i läroplan och kursplan som införs med fokus på digital kompetens innebär bland annat att programmering blir ett inslag i flera olika ämnen från höstterminen 2018. Tanken är att elever ska lära sig att använda och förstå digital teknik, och hur teknikutvecklingen påverkar samhället.  

I Gleerups läromedel i matematik och teknik finns programmering redan integrerat. Flera skolor jobbar idag med programmering i undervisningen men på andra skolor blir det en utmaning. En undersökning från Lärarnas Riksförbund visar att många av de lärare som om ett år ska undervisa i programmering saknar utbildning i ämnet. 

Viktigt med programmering på schemat 
– Att programmering får plats i läroplanen är jättekul och visar att det är mer än bara en fluga. Det är också roligt att svenska skolan ligger i framkant här, säger Mikael Tylmad, författare. Tillsammans med Pontus Walck har han skrivit Programmering för högstadiet och delarna om programmering i det nya läromedlet Mondo matematik och i det digitala läromedlet Gleerups Teknik 7-9.

Programmering spelar en stor roll i samhället
– Att känna till programmering är viktigt för att förstå hur vårt moderna samhälle fungerar. Datorer fortsätter att ta över mer och mer och då måste vi förstå att det finns människor bakom, säger Pontus Walck, författare. 

– Programmering, det vill säga kod, finns överallt som ett osynligt lager under samhället. Att få ett hum om programmering är en förutsättning för att kunna förstå hur världen fungerar, säger Mikael Tylmad.

Demokratisk fråga
– Jag ser det som en demokratisk fråga, om man förstår sin omvärld och hur den är uppbyggd så kan man fatta klokare beslut. Det är skolans uppgift att rusta elever för framtiden, säger Pontus Walck. 

Programmering integrerat i grundkursen
I det nya läromedlet Mondo matematik finns programmering integrerat i grundkursen för alla årskurser, F-9. 

För högstadiet finns ett kapitel om programmering till varje årskurs. Eleverna får lösa matematiska problem med hjälp av programmering. Språket som används är JavaScript och allt som behövs är en webbläsare.

Programmering och mönster 
I Mondo Matematik för F-6 finns programmering och mönster som enskilda mål. Här hittar du fakta, aktiviteter, uppgifter, och en "minikoll" som följs av repetition eller utmaning. I Mondo elevwebb finns också interaktiva uppgifter inom området programmering.  Även i det populära läromedlet Prima matematik kommer programmering att vara integrerat i grundböckerna till vårterminen 2018. 

Läromedlet Programmering för högstadiet för 7-9 hjälper eleverna att på ett enkelt och lustfyllt sätt förstå och använda programkod.

Digitala läromedel 
Gleerups Teknik 4-6 finns Datorer och programmering som ett eget avsnitt. Här diskuteras robotar, system och processer och eleverna får bygga upp en förståelse för vad programmering är.

I Gleerups Teknik 7-9 får eleverna förståelse för programmering och får träna programmering i praktiska uppgifter i Kodlabbet.

För gymnasiet
För gymnasiet finns flera läromedel i programmering. Läromedlet Programmering 2 C# är anpassat efter den uppdaterade ämnesplanen för programmering, som gäller från och med i höst. Här behandlas programmering utifrån programspråket C# med tydlig struktur och genomtänkta övningar.

Läs mer om Programmers' day