Så kan du jobba med källkritik 7-9

I vår digitala vardag blir det allt viktigare med källkritik på nätet. Vad är kunskap, fakta, reklam eller lögn? De nya skrivningarna i läroplan och kursplaner fokuserar på digital kompetens och bland annat att stärka elevernas källkritiska förmåga. Idag på källkritikens dag delar Mia Smith med sig av tankar kring källkritik och du får tips på hur du kan arbeta med källkritik för 7-9. 

– Det informationsflöde våra elever möter dagligen liknar ingenting vi sett tidigare, och förmågan att sålla, tolka och förhålla sig till information är grunden för demokrati och individens trygghet, säger Mia Smith, lärare i engelska och tyska, som skrivit om källkritik och digital kompetens i Gleerups engelska 7-9. 

Att söka information i olika källor
Själv arbetar Mia Smith ofta med källkritik i sitt klassrum genom att öva på att söka information i olika källor, bland annat på internet, på målspråket i de språk hon undervisar i. 

– När eleverna väl är igång märker man hur osäkra de faktiskt är. I stället för att söka efter sidor med mycket information och försöka skapa sig en helhetsbild söker de ofta på små detaljer och köper första bästa sökresultat rätt av, utan att överväga varifrån informationen kommer. Det här behöver vi hela tiden problematisera, säger Mia. 

Var beredd att omvärdera och lära nytt 
En av utmaningarna när det kommer till källkritik är att som lärare inte alltid själv ha facit.

– När jag släpper ut eleverna på nätet vet jag aldrig vad de kommer hitta, jag måste hela tiden själv vara beredd att tänka nytt. En elev kan hitta en jättebra källa som jag aldrig har sett förut och vill ha hjälp då hen inte lyckas hitta information om vem som ligger bakom sidan. Jag måste då på stående fot skaffa mig en bild, vilket inte alltid är enkelt. Men i det läget lär vi oss tillsammans och resonerar källkritiskt kring källans styrkor och svagheter, säger Mia. 

– Samtidigt är det roligaste med att jobba med källkritik just att man aldrig vet vart diskussionerna kan leda! Eleverna hittar saker man själv inte skulle hitta och tack vare dem har jag själv lärt mig mycket nytt i klassrummet, säger Mia.


För årskurs 7-9

Källkritik och bilder  
Ska man granska en bild källkritiskt? Vilka strategier kan man använda för att avgöra om en bild är äkta eller inte? 
Gleerups svenska 7-9

Påverkan, reklam och propaganda.
Kan vi påverkas till att tycka eller göra vad som helst? Vad är en trollfabrik? Använd källkritiska begrepp och jobba med självrättande uppgifter kring källkritik. 
Gleerups samhällskunskap 7-9

Samma nyhet olika rubriker
I Gleerups engelska 7-9 finns många nya övningar som handlar om källkritik, informationssökning och digitala verktyg. Hur kommer det sig att samma nyhet presenteras på helt olika sätt i olika delar av världen?  
Gleerups engelska 7-9 text 
Gleerups engelska 7-9 uppgift


 

Vill du se mer av Gleerups digitala läromedel? 
Passa på att prova de ämnen du vill gratis under 30 dagar så får du tillgång till hela läromedlet. Du kan själv upptäcka alla smarta funktioner som hjälper till att inhämta kunskap och utveckla förmågor utifrån varje elevs behov.

Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar


Tema källkritikens dag:
Internetstiftelsens undersökning från 2018: Skolbarnen och internet 
Digitala lektioner, ett fritt lektionsmaterial från Internetstiftelsen kring digital kompetens som kan användas direkt i klassrummet.

13 Mar 2019