Samhällsekonomi – inte någon tråkig historia

Idén till att skriva en bok om samhällsekonomi för socionomer kom ur studenternas föreställningar om att samhällsekonomi och socialpolitik är både svårt och tråkigt. Erika Werner och Fay Lundh Nilsson, båda verksamma vid Lunds universitet, ville motbevisa dessa föreställningar och samtidigt underlätta för studenterna. Så kom boken Samhällsekonomi för socionomer till.


– Många studenter på socialvetenskapliga universitets- och högskoleutbildningar har föreställningen att ekonomi är något som är tråkigt och svårt och inte har något med arbete med människor att göra. Vi ville vi skriva boken som motbevisar detta, säger Fay Lundh Nilsson.

– Vårt mål med boken var att den skulle vara lättillgänglig men ändå vetenskapligt förankrad och vi ville visa att grundläggande kunskaper i samhällsekonomi ger läsaren möjlighet att se vägar till förändring och förbättring av det sociala arbetet, säger Erika Werner.

Aktuellt ämne i en föränderlig värld
Boken ger en historisk tillbakablick samt en överblick över nutida utmaningar inom socialt arbete men tar även upp företeelser som vi bara sett början på, som t ex en ökad privatisering av den offentliga välfärden och en ökad automatisering på arbetsmarknaden.

– Det är ett ständigt pågående arbete i en föränderlig verklighet som en yrkesverksam inom socialt arbete har att förhålla sig till. Vi tyckte att det var viktigt att ha med en historisk översikt av Sveriges ekonomiska och sociala utveckling, lika viktigt var det att diskutera nutida och framtida utmaningar i socialt arbete, säger Fay.

Konkreta kopplingar till yrket
Boken introducerar läsaren till de starka beröringspunkterna som finns mellan samhällsekonomi och socialt arbete. 

– Vi har skapat exempel utifrån studenternas vardag och anknutit till deras framtida yrke. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor för att läsarna ska fortsätta att reflektera och problematisera det de har läst, säger Erika.

Mer om författarna: 
Erika Werner är filosofie doktor i socialt arbete och verksam vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hon undervisar i socialpolitik och är ansvarig för socionomutbildningens praktiktermin. Hennes främsta forskningsområde är socialpolitik.

Fay Lundh Nilsson är folkhögskollärare och filosofie doktor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Fay har undervisat i ekonomi och socialpolitik parallellt med sin forskning som framförallt handlar om teknologisk utveckling och yrkesutbildningarnas roll i den ekonomiska utvecklingen. 

Läs mer om boken Samhällsekonomi för socionomer

24 Feb 2020