Sju goda råd när du ska byta till digitala läromedel   

Till hösten börjar förändringar i läroplaner och kursplaner gälla där digitaliseringen lyfts fram och tydliggörs. Därmed står digitalisering högt på agendan på många skolor och allt fler jobbar helt digitalt. Funderar din skola på att byta till digitala läromedel? Här får du sju viktiga råd på vägen.

1. Jämför inte ett digitalt läromedel med en bok
Ett digitalt läromedel ger helt andra möjligheter än en tryckt bok och skapar helt andra förutsättningar, arbetsformer och arbetssätt. Lärmiljön blir helt enkelt mer tillgänglig för fler elever om du använder ett digitalt läromedel som bas och utgångspunkt i din undervisning.
Gleerups digitala läromedel innehåller många smarta funktioner som hjälper till att inhämta kunskap och utveckla förmågor utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Upptäck alla möjligheter och funktioner

2. Skapa samsyn och avsätt tid för kollegialt utbyte
För att lyckas behövs en samsyn på skolan kring lärresurser och läromedel och att en diskussion förs om behovet av tillgängliga läromedel av god kvalitet för alla elever. Skollagen slår fast att alla elever utan kostnad ska ha tillgång till läromedel som behövs för en tidsenlig utbildning. Detta är en likvärdighetsfråga där alla måste ges samma grundförutsättningar. 

Avsätt gemensam tid för diskussion kring läromedlen, arbetssätt och pedagogik. Visa varandra goda exempel, så kommer utvecklingen och användandet att fördjupas mycket snabbare.

Erfarenheter från skolor som infört ett helt digitalt arbetssätt visar på hur otroligt viktigt det är att skapa samsyn mellan lärare och skolledning för att lyckas med både implementering och skolutveckling.
 
3. Tänk ämnesövergripande och tematiskt
Läroplanens krav på ämnesövergripande arbetssätt blir otroligt mycket enklare att leva upp till med hjälp av digitala läromedel. Genom planeringsverktyget i Gleerups digitala läromedel skapar du egna teman och planeringar direkt i dina digitala läromedel.
Möjligheten att enkelt dela planeringen med kollegor främjar det kollegiala lärandet och ökar också samsyn, samplanering och sambedömning. Dessutom kan du enkelt plocka delar ur olika läromedel till din planering. Du får stora möjligheter att individualisera undervisningen genom valmöjligheten att dela den med enskilda elever. 

4. Tänk in implementering och utbildning
Underskatta inte värdet av en gedigen och välplanerad implementering och utbildning. Många tror att det räcker med en timmes visning – det gör det inte. Investera i några högkvalitativa timmar i början och mycket är vunnet i längden.

Att jobba i ett digitalt läromedel kräver ett annat arbetssätt än att jobba med ett tryckt läromedel. Det digitala läromedlet ger helt andra möjligheter att jobba med exempelvis lässtrategier och studieteknik.  Eleverna kan nu faktiskt både anteckna och markera i det digitala läromedlet till skillnad från i en lånad lärobok.  Men det är också viktigt att inse att ett nytt arbetssätt tar tid och kräver en bred implementering i organisationen. Därför är återkommande utbildningar längre fram är också bra. Utbildning och support för en digital skola 

5. Värna likvärdighetsfrågan
Fokusera inte bara på likvärdig tillgång till datorer och läromedel utan lägg även fokus på likvärdig användning. Hur jobbar du som lärare för att din undervisning ska vara tillgänglig för så många elever som möjligt, oavsett förmåga, språk och så vidare. Utnyttja de digitala läromedlens nya möjligheter till inkludering för alla oavsett språklig förmåga, flerspråkighet eller språkutveckling!
 
6. Se till att allt hänger ihop 
När läromedlen blir digitala blir de rätt använda en smart kugge i skolans digitala ekosystem. Skapa en sammanhållen digital lärmiljö för både lärare och elever på skolan. 

Med Gleerups digitala läromedel finns möjlighet till integration mot skolans övriga IT-system som ger förenklad administration. Från hösten 2018 kan skolor helt gratis använda Skolsynk för Google för att lättare nå sina digitala läromedel från Gleerups.

Om din skola jobbar i LMS, G-suite eller O365 kan du också länka också ihop din undervisning med dina digitala läromedel. Använd djuplänkar från din planering rakt in i läromedlet. Extra smidigt är det om du jobbar i Google Classroom där du nu kan länka samman Gleerups digitala läromedel med hjälp av en inbyggd Share to classroom-funktion. 

7.  Välj en trygg lösning
Med Gleerups digitala läromedel kan du känna dig trygg med hanteringen av personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen – GDPR. Gleerups är väl förberedda inför lagändringen. Har du frågor kring GDPR? Läs mer om GDPR och digital läromedel

Nyfiken på att testa själv?
Prova de ämnen du vill av Gleerups läromedel gratis under 30 dagar.

28 Maj 2018