Skolutveckling i fokus på BETT

De senaste dagarna har vi tillbringat i London på BETT2019, mötesplatsen kring IT och lärande. Stort tack till alla vi träffat i olika forum för inspirerande dagar och goda samtal! 

Skolutveckling har verkligen varit i fokus under dessa dagar! Vi har både medverkat i och tagit del av intressanta föreläsningar och diskussioner. Bland annat kring den nationella digitaliseringsstrategin för skolan, aktuell skolforskning, likvärdighet, digital skola och läromedel. Vad krävs för att en organisation ska lyckas att övergå till ett digitalt arbetssätt? 

Här är en kort sammanfattning av seminarier som vi medverkade i: 

Digitala läromedel – ska rektor behöva lägga sig i det?
Jenny Nyberg, rektor i Malmö och författare till nya boken Organisera för en digital skola resonerade kring valet av läromedel som traditionellt varit en lärarfråga men i digital form hamnar även på skolledarens eller på skolhuvudmannens bord. Hur kan man leda och organisera en framgångsrik digital skolutveckling? 

Att få digitalisering att hända
På ett fullsatt seminarium diskuterade Amelie Wahlström, rektor i Karlstad, belönad med Guldäpplejuryns särskilda pris 2018, vad som krävs för att lyckas med det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står mitt uppe i.

Amelie Wahlström deltog som rektor i forskningsprojektet ”Det digitala lärandets möjligheter”. Erfarenheter därifrån finns samlade i debattboken Det digitala lärandets möjligheter. På seminariet tog hon upp resultat från projektet och vikten av att skapa förutsättningar för en "riktig" digitalisering.

Nätverkande och pubmingel 
Vi har såklart också hunnit ha många givande diskussiuoner och inspirerande möten i pauserna.

Till sist vill vi tacka alla som kom till vårt välbesökta After BETT-mingel på Mr Fogg's Tavern! Tillsammans med ILT Inläsningstjänst diskuterade vi på temat Digitalisering på lika villkor - hur gör man det? Tack Jenny Nyberg för fint samtal om skolutveckling och likvärdighet! Tack till alla som berikade oss med glada och insiktsfulla samtal!

Vi ses igen på BETT2020!


 

 

25 Jan 2019