Trettio år med Skrivboken – lika aktuell idag

Intresset för skrivande har bara växt sedan den första upplagan av Siv Strömquists Skrivboken kom för trettio år sedan. Boken som blivit en klassiker har nu kommit i en ny upplaga, den åttonde. Vi fick en pratstund med Siv Strömquist om hennes bästa skrivråd och nyheterna i nya upplagan.Idag måste alla kunna skriva både i arbetet och privat. Inte minst har sociala medier bidragit till det stora intresset för skrivande. Skrivboken firar i år 30 år och kommer dessutom i en ny upplaga – lika aktuell nu som då. 

– Språket lever och förändras. Att boken ”hållit” i så många år beror troligen på bearbetningarna i samband med de nya upplagorna. När språket förändras ändras också språkriktigheten. Det har då varit viktigt att anpassa råden och reglerna till detta med kontinuerliga uppdateringar. Skrivboken har helt enkelt följt med sin tid, säger bokens författare Siv Strömquist.

Prisbelönt författare och språkexpert
Siv Strömquist är docent i nordiska språk och prisbelönt författare till en rad böcker om språkvård och skrivande. Hon är också en välkänd expert på språkfrågor genom sin språkspalt i Svenska Dagbladet under många år. 

Tänk på mottagaren!
Siv Strömquists viktigaste skrivråd av alla är att tänka på mottagaren.

– Skillnaden är självklart stor mellan en vetenskaplig rapport och en text med skönlitterära förtecken. Men även i mindre självklara sammanhang är det av största vikt att vi anpassar vår text till den eller de som ska läsa den. Tänk bara på skillnaden mellan det formella brevet och ett mejl till någon som står en nära, säger Siv.

Bearbeta texten gärna genom högläsning 
Ett annat viktigt råd är: Bearbeta texten!

– Det är alltid viktigt med en ordentlig genomgång av texten när skrivarbetet är avslutat. Ett bra bearbetningsverktyg är högläsning. Om man läser texten högt för sig själv upptäcker man mycket lättare oklarheter och svårlästa passager.

Använd färre kommatecken!
Ett av Sivs råd som är högaktuellt handlar om användningen av kommatecken.

– Kommateringsreglerna har ändrats. De regler som jag en gång lärde mig – och detta torde gälla många skribenter i dag – är numera obsoleta, säger Siv. 
Nu kommaterar vi inte längre för att visa hur texten är grammatiskt uppbyggd utan för att visa hur den ska läsas. Vi talar i dag om tydlighetskommatering.

– Kommatecken ska placeras ut när tydligheten så kräver. Och endast då. Många onödiga kommatecken gör texten hackig och svårläst. Slutsatsen blir – hellre för få kommatecken än för många, säger Siv.

Nykomlingarna hen och interrobang
Den åttonde upplagan av boken är grundligt genomarbetad och anpassad till de senaste årens utveckling på språkets och skrivandets område. I synnerhet är avsnitten om språkriktighet och interpunktion uppdaterade och utökade. 

– En av nyheterna i senaste upplagan är ordet hen. En annan nykomling är skiljetecknet interrobang, säger Siv.

I boken tas också frågan om adjektivets böjning (a-form eller e-form?) upp. Språkvården har tagit ställning och rekommenderar nu a-formen som könsneutralt val.

– Det som kändes särskilt bra för mig i uppdateringsarbetet var att jag nu fick tillfälle att stryka det föråldrade avsnitt som avrådde skribenter från att använda ofullständiga meningar. Nu har det ersatts med en hyllningstext till meningsfragment av olika slag. Rätt använda, förstås, säger Siv.

– Och, bäst av allt, avsnittet om semikolon är nu äntligen så tydligt och klart (hoppas jag) att alla ska kunna använda detta omdiskuterade tecken, fortsätter hon.  

Vänder sig till alla som skriver
Boken vänder sig till alla som skriver, oavsett vad: artiklar, vetenskapliga uppsatser, rapporter, säljbrev, ansökningar, brev eller bloggar. Den vänder sig till alla som vill lära sig mer om hantverket.

– Om jag ska tillägga något så är det att det som vanligt har varit stimulerande och roligt att få arbeta med Skrivboken än en gång, avslutar Siv. 

Läs mer om Skrivboken


 

01 Okt 2019