Samtalshandboken för pedagoger

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
I skolan äger samtal rum hela tiden – mellan elever, mellan lärare och mellan lärare och elever. Vardagliga samtal sker spontant och utan regler. Vissa typer av samtal blir dock bättre om de är genomtänkta och förs på ett mer medvetet sätt. 

Den här boken handlar om lärares professionella samtal och de specifika samtalsfärdigheter som lärare kan utveckla och använda inom främst utvecklingssamtal, konflikthanteringssamtal och reflekterande samtal med kollegor.

Ett utvecklingssamtal syftar till att aktivera både elev och förälder för att tillsammans kunna nå önskade mål. Ett konstruktivt konflikthanteringssamtal kan omvandla en konflikt till respekt för andras viljor och en nyfikenhet inför fler perspektiv än det egna. Ett reflekterande samtal kollegor emellan kan utveckla ett arbetslag till ett mer sammansvetsat team. I den här boken ges exempel på hur dessa samtal kan gå till. Samtal gör skillnad. 

Agneta Lundström är lektor i pedagogiskt arbete, tidigare vid Umeå universitet.

  • Artikelnr : 51105499
  • Sidor : 152
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Tidningen Specialpedagogik tipsar om "Fem spännande nya fackböcker":

---

Utdrag ur BTJ-häftet nr 8, 2023.
Lektör Elisabeth Jönsson

Huvudfokus ligger på lärares professionella samtal som utvecklings-, väglednings-, konflikthanterings- samt reflektionssamtal med kollegor. Huvudbudskapet är att samtal gör skillnad och Agneta Lundström, specialpedagog och lektor, ger exempel på hur professionella samtal kan gå till. Det är en handfast bok med fokus på hur man konkret kan arbeta med samtal i praktiken. Lundström beskriver tänkbar uppbyggnad av och vad som kännetecknar olika former av samtal samt skillnader dem emellan. I de olika kapitlen finns också exempel som fördjupar förståelsen samt avslutande frågor för reflektion. Språket är tydligt och lättförståeligt och innehållet högst relevant för lärare och pedagoger som vill utveckla sina samtalsfärdigheter. Innehållsförteckningens upplägg och bokens mindre format bidrar till att göra detta till en lättanvänd handbok i pedagogens vardag.