Anette Hellman

Anette Hellman

Anette Hellman är docent i pedagogik, avdelningen för barn och ungdomsvetenskap, Göteborgs Universitet. Anette har gjort internationella och nationella etnografiska studier bland barn och vuxna inom Early childhood education samt arbetat med design och examensarbets skrivande vid förskollärarutbildningen, Göteborgs Universitet.

Produkter av Anette Hellman