Anette Hellman

Anette Hellman

Anette Hellman är docent i pedagogik, avdelningen för barn- och ungdoms vetenskap, Göteborgs universitet. Anette har gjort internationella och nationella etnografiska studier bland barn och vuxna inom early childhood education samt arbetat med design- och examensarbetsskrivande vid förskollärarutbildningen, Göteborgs universitet.

Produkter av Anette Hellman