Anna Jeppsson

Anna Jeppsson

Anna är grundskollärare i Malmö med över 20 års erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever på lågstadiet. Anna har också erfarenhet av att arbeta som förstelärare på skolor i Malmö och som språkutvecklare i Malmö stad.

Produkter av Anna Jeppsson