Mitt i språket B, arbetsbok
Prova

Mitt i språket B, arbetsbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Mitt i språket är ett basläromedel i svenska som andraspråk 1–3. Här betonas gemensamma läsupplevelser, strukturerade samtal, repetitioner över tid och att alla språk är språk för lärande. Elevernas flerspråkighet och erfarenheter lyfts som resurser för att arbeta med språket. Nyskrivna sånger som är kopplade till innehållet, blir ytterligare ett roligt sätt att utveckla språket med hjälp av musikens puls och rytm!

Mitt i språket består av läsebok, arbetsbok och ett lärarpaket som innehåller lärarhandledning, digitalt lärarstöd och digital elevträning som tillsammans ger stöd och inspiration för att arbeta med språkutvecklingen.

Mitt i språket B, arbetsbok består av nio delar med fem kapitel i varje del. Till varje kapitel finns ett antal repetitiva och roliga uppgifter som är direkt kopplade till texterna i läseboken eller i anslutning till de samtal som du och dina elever kan ha kring innehållet. Flertalet av uppgifterna stöttas av färgglada och detaljrika illustrationer som eleverna känner igen från läseboken. I arbetsboken tränar dina elever sig på att befästa bokstäver, ord, begrepp, uttryck, och språkliga strukturer. Det finns också läs- och skrivrelaterade uppgifter med fokus på läsförståelse och på att förstå instruktioner. Uppgifterna går att arbeta med enskilt likväl som i par eller som utgångspunkt för en gemensam genomgång.

 Mitt i språket:
• har ett innehåll som eleverna känner igen sig i
• bygger på gemensamma läsupplevelser och strukturerade samtal
• uppmuntrar eleverna att använda alla sina språkliga resurser
• lyfter sång och musik som viktiga delar i barns språkutveckling
• öppnar upp för att arbeta ämnesövergripande

Anna Jeppsson är författare till Mitt i språket B, arbetsbok. Anna är grundskollärare i Malmö med över många års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever på lågstadiet. Anna har också erfarenhet av att arbeta som förstelärare på skolor i Malmö samt som språkutvecklare på förvaltningsnivå.

Lena Steen är författare till Mitt i språket B, arbetsbok. Lena är 1–7 lärare i Malmö med många års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever på både låg-och mellanstadiet. Lena har också erfarenhet av att arbeta som förstelärare med fokus språkutvecklande undervisning på skolor i Malmö stad.

  • Artikelnr: 51102733
  • Sidor: 112
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2020
Mitt i språket – svenska som andraspråk för 1-3

Mitt i språket

Ny serie i svenska för det flerspråkiga klassrummet på lågstadiet. De elevnära texterna tar upp vardagliga ämnen som eleverna känner igen sig i. Gemensamma läsupplevelser, bilder och sånger öppnar dörrar till språket!

Mer om serien