Mitt i språket B, Lärarpaket inkl elevträning

Mitt i språket B, Lärarpaket inkl elevträning

Av Anna Jeppson, ,
Paketerbjudande
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

I Mitt i språket B, lärarpaket ingår:
• Lärarhandledning, 1 st
• Digitalt lärarstöd, licens 12 mån, 3 st
• Digital träning, elevlicens 12 mån, 35 st
• Digital lärarlicens 12 mån, 3 st
 
Mitt i språket B, lärarhandledning är ett lärarstöd som är inspirerat av vad aktuell forskning säger om andraspråksundervisning och framtaget utifrån författarens mångåriga erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever. Lärarhandledningen har ett tydligt kommunikations -och flerspråkighetsperspektiv och uppmuntrar dig som lärare att låta eleverna använda alla sina språkliga resurser för att samtala och ta sig an texter och uppgifter. I lärarhandledningen finns högläsningstexter med sekvensbilder, tips på samtalsfrågor, viktiga ord, begrepp och uttryck att uppmärksamma i texterna, och stöd för du kan arbeta med texterna före, under och efter läsningen. Här finns också kopieringsunderlag som stöttar kommunikation, förförståelse, ordförråd, bokstavsarbete och språkliga strukturer.

Mitt i språket B, digitalt lärarstöd innehåller det du behöver för att kunna ha gemensamma genomgångar av läsebokens kapitel och arbetsbokens uppgifter, projicera bilder, föra text- och bildsamtal, lyssna på de inspelade sångerna och låta eleverna ta del av texterna inlästa på både svenska och arabiska. I lärarstödet finns alla nio sångerna inspelade i två versioner, en med både sång och musik och en instrumental. Här finns också alla kapitel i läseboken inlästa på både svenska och arabiska.

Mitt i språket B, digital elevträning bygger på läsebokens och arbetsbokens nio delar och är ett komplement till böckerna. Här finns självrättande digitala uppgifter som ger dina elever möjlighet att på ett konkret och roligt sätt färdighetsträna på sambandet mellan ljud och bokstav, ords böjningsformer, meningsbyggnad, skiljetecken, uttal, betoning, fraser, begrepp, uttryck och ordförråd. Uppgifterna utgår från de språkliga moment som finns med i läsebokens texter och som eleverna har arbetat med i arbetsboken och genom lärarhandledningens kopieringsunderlag. Som lärare kan du lätt se vilka uppgifter dina elever har gjort och hur det har gått.
Här finns också texterna från läseboken inlästa på både svenska och arabiska. Genom att lyssna på texterna får dina elever de bästa förutsättningarna för individuell språk-, ord- och lästräning. Alla sånger från läseboken hittar du också här, inspelade i två versioner, med sång och instrumentalt.

Mitt i språket:
• har ett innehåll som eleverna känner igen sig i
• bygger på gemensamma läsupplevelser och goda samtal
• uppmuntrar eleverna att använda alla sina språkliga resurser
• lyfter sång och musik som viktiga delar i barns språkutveckling
• öppnar upp för att arbeta ämnesövergripande 

  • Artikelnr: 51103945
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2020
Mitt i språket – svenska som andraspråk för 1-3

Mitt i språket

Ny serie i svenska för det flerspråkiga klassrummet på lågstadiet. De elevnära texterna tar upp vardagliga ämnen som eleverna känner igen sig i. Gemensamma läsupplevelser, bilder och sånger öppnar dörrar till språket!

Mer om serien