Anna-Lena Lilliestam

Anna-Lena Lilliestam

Anna-Lena Lilliestam, fil.dr. i pedagogiskt arbete, är universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsorienterande ämnena, på Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet. Anna-Lena har arbetat i många år som gymnasielärare och är nu verksam inom ämneslärarutbildningen i historia, grundskollärarlinjens SO-ämnen samt inom masterprogram för yrkesverksamma lärare, inriktning mot SO-ämnen. 

Produkter av Anna-Lena Lilliestam