Anna-Lena Lilliestam

Anna-Lena Lilliestam

Anna-Lena Lilliestam är doktor i pedagogiskt arbete och universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsorienterande ämnena. Hon har en bakgrund som lärare i grundskolan och gymnasieskolan och arbetar nu inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet med speciellt fokus på historieundervisning. Hon arbetar också med utbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma lärare. Hennes forskningsintresse riktar sig mot utveckling av elevers historiska tänkande och historiska resonerande samt mot undervisningen i de samhällsorienterande ämnena på lågstadiet. 

Produkter av Anna-Lena Lilliestam