Utkik 4-6 Geografi, 2:a upplagan
Prova

Utkik 4-6 Geografi, 2:a upplagan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Utkik 4-6 SO är ett läromedel utvecklat och anpassat för Lgr22. I varje ämne finns en elevbok och en lärarwebb. Elevböckerna innehåller utöver texterna ett rikt urval av uppgifter och aktiviteter där eleverna kan tillämpa sina kunskaper. ”Hållplatser” med sammanfattning och viktiga begrepp kommer tätt och delar upp stoffet i greppbara bitar. 

Utkik 4-6 geografi, 2:a upplagan, har en struktur och innehåll som är anpassad till Lgr22. Den övergripande strukturen är Sverige, Europa med Norden och Världen. I varje kapitel finns minst två Aktiviteter där eleverna exempelvis kan arbeta med namngeografi, kartanalys och fältstudier. 

Boken har nio kapitel:
Vad är geografi?
Kartan
Sverige
Klimat
Europa med Norden 
Jorden formar och formas
Världen
Jordens resurser
Olika levnadsvillkor och hållbar utveckling

Utkiks Geografi i korthet: 
•    struktur och innehåll anpassat till Lgr22
•    korta faktafrågor, analys- och resonemangsfrågor och större Aktiviteter där eleverna kan arbeta som geografer
•    hållplatser med sammanfattning, viktiga begrepp och uppgifter i varje kapitel
•    lärarmaterial med kommentarer till uppgifter och övningar, samt förslag till prov/bedömningsuppgifter 
 

  • Artikelnr: 51107349
  • Sidor: 184
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2022
Utkik – SO, NO, Teknik för 4–6

Utkik – SO och NO utifrån Lgr22

Utkik är en läromedelsserie i SO, NO och teknik för årskurs 4–6 som hjälper till att göra undervisningen rolig och inspirerande. Nu finns Utkik SO- och NO-ämnen i ny version, anpassad till Lgr22, med nytt innehåll men en gemensam struktur.

Mer om serien