Eva-Lena Lindqvist

Eva-Lena Lindqvist

Eva-Lena Lindqvist är utbildad yrkeslärare inom Vård och omsorg vid Campus Väst Gullmarsgymnasiet och vuxenutbildningen i Lysekils kommun. Hon arbetade tidigare som Demensvårdsutvecklare och som leg. sjuksköterska med specialistsjuksköterskekompetens i Vård av äldre inom Hemsjukvården i Lysekils kommun. Eva-Lena har arbetat som leg. sjuksköterska på Medicinkliniken i Uddevalla.

Produkter av Eva-Lena Lindqvist