Gerontologi och geriatrik, elevbok

Av Eva-Lena Lindquist
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Gerontologi och geriatrik täcker in hela kursen Gerontologi och geriatrik. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

I Gerontologi och geriatrik, elevbok fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Gerontologi och geriatrik, elevbok vill ge eleverna en helhetssyn på den äldre människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.

Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
Vad händer under människans naturliga åldrande?
Vilka sjukdomar är vanliga hos äldre och hur ger man vård och omsorg vid dessa?
Hur fungerar de olika insatser och verksamheter som kan underlätta livet för sjuka äldre med komplexa behov?
Hur reagerar äldre på läkemedel och vilka biverkningar är vanliga?
Vilka behov har äldre när det gäller näringsintag, kost och måltider?
Vilka lagar och regler styr vård och omsorg för äldre? 
Hur arbetar man för att förebygga skador och olyckor och hur går rehabilitering till?
Hur bemöter och kommunicerar man med äldre personer och deras anhöriga på ett professionellt sätt?
Hur planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas insatser för äldre?
Vad är multiprofessionella team och hur samverkar kommun, primärvård och region i vården av äldre?
Hur fungerar vård i livets slutskede?

Gerontologi och geriatrik, elevbok är:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande

  • Artikelnr: 51104454
  • Sidor: 264
  • Upplaga: 1.6
  • Utgivningsår: 2021
Om serien
Gerontologi och geriatrik – för vård- och omsorgsutbildning

Gerontologi och geriatrik

Gerontologi och geriatrik är ett läromedel för kursen med samma namn inom vård- och omsorgsutbildning. Läromedlet består av elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 12, 2021
Lektör Matts Lindberg

[...] Hon (Eva-Lena Lindqvist) inleder sin lärobok med att pedagogiskt redogöra för det normala åldrandet och fortsätter sedan till sitt huvudfokus, det stadium då åldrandet blir föremål för bistånd och assistans från omgivningen. Lindqvist redogör för det organisatoriska ramverket kring den äldres hjälpbehov, hon beskriver klart de rättigheter lagstiftningen erbjuder och hon visar fint hur ett gott liv på äldre dagar befrämjas av medvetenhet om att fysiskt röra på sig, att äta gott och näringsriktigt och odla ett rikt och självvalt socialt liv. Boken har ett på alla sätt sympatiskt ärende, hela tiden med individens behov och önskemål i centrum. Det är svårt att se en bättre introduktion till äldreomsorgen.

Helhetsbetyg: 5/5