Henrik Gustavsson

Henrik Gustavsson

Henrik Gustavsson har mångårig erfarenhet av att undervisa gymnasieelever i idrott, svenska, geografi och retorik, för närvarande på Ingrid Segerstedts gymnasium i Göteborg. Han är också vfu-lärare i svenska vid Göteborgs universitet.

Produkter av Henrik Gustavsson