Patos, Svenska 1

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Patos är ett läromedel i svenska för gymnasiet och vuxenutbildningen, med fokuserade teoriavsnitt och mängder av övningar. 

Patos, Svenska 1 täcker in hela det centrala innehållet för kursen Svenska 1. Varje moment i svenskkursen är indelad i ett antal kortare genomgångar, och till varje genomgång finns det många praktiska övningar. Eleverna kan stanna upp och träna kontinuerligt efter varje nytt delmoment. Det gör att progressionen blir tydlig genom materialet. Det gör också att läromedlet är perfekt att ta fram i klassrummet, eller att låta eleverna arbeta med i hemmet.

Övningarna är varierade. Större skrivuppgifter varvas med gruppdiskussioner och med handfast träning. Materialet är konkret, elevnära och humoristiskt. Patos är kärnan i kursen.

Patos, Svenska 1 i korthet:
• fokuserade teoriavsnitt med mängder av tillhörande övningar
• återkommande och varierad träning
• bra för självstudier och för praktiskt klassrumsarbete

  • Artikelnr: 51101064
  • Sidor: 352
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2020
Om serien
Patos – svenska för gymnasium och vuxenutbildning

Patos – Svenska

Patos är en serie läromedel i svenska för gymnasium och vuxenutbildning med gedigna teoriavsnitt och mängder av övningar. I serien finns trycka och digitala läromedel för kurserna Svenska 1 och 2.

Patos för Svenska 1 och 2

  • Gedigna teoriavsnitt
  • Mängder av övningar som ger eleverna möjlighet att träna mycket
  • Efter varje genomgång så finns det många övningar av varierande slag, större skrivuppgifter varvas med gruppdiskussioner och med handfast träning

För dig som vill arbeta med tryckta läromedel!

I serien finns ett tryckt läromedel för Svenska 1 och ett för Svenska 2. Önskar du tillhörande lärarmaterial hittar du detta i lärarversionerna av de digitala läromedlen.

För dig som vill arbeta digitalt!

Patos digitala läromedel är heltäckande läromedel för kurserna Svenska 1 och Svenska 2. Här varvas teori och övningar med en rad smarta funktioner. Lärarversionerna innehåller dessutom lärarmaterial. 

Inspelad webbträff: Nyfiken på Patos?

Inspelad webbträff med läromedelsutvecklare Mattias Lygård och författare Henrik Gustavsson som delar med sig av idéer för diskussioner och kreativa övningar i klassrummet samt berättar om nya läromedlet Patos. 

Se inspelad webbträff från april 2022 (26 min)

Mängder av varierande övningar

I Patos finns fokuserade teoriavsnitt och mängder av övningar vilket ger eleverna möjlighet att träna mycket. Eleverna kan stanna upp och träna kontinuerligt efter varje nytt delmoment. Det gör att progressionen blir tydlig genom materialet. 

Att arbeta med retoriken i svenskan

Hur får jag eleverna att tala i svenskundervisningen? Hur kan jag hjälpa dem igång? Hur lyfter jag retorikens betydelse för elevernas vardag? Här får du konkreta tips och idéer kring hur man kan arbeta med retoriken i sin svenskundervisning.

Tre anledningar att testa Patos i din undervisning!

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 24, 2020 
Lektör Catarina Economou

[...] Innehållet täcker in det centrala innehållet för kursen och är indelat i sex olika moment eller kapitel med rubrikerna Tala, Skriva, Läsa, Språkriktighet, Språkbruk och Källkritik. Varje moment har en motiverande inledning med ett personligt tilltal som kan motivera elever. Dessutom finns samtalsfrågor som ytterligare kan fånga elevernas intresse inför området som behandlas. Teoretiska avsnitt finns med i varje kapitel och mellan dessa avsnitt finns många olika typer av övningar där elever kan öva på och befästa sina kunskaper. Dessa övningar är anpassade efter målgruppen och kan med stor sannolikhet engagera eleverna. Fotografier och bilder kompletterar texterna och layouten tydliggör läromedlets goda struktur. [...] Läromedlet kan utöver att användas aktivt i undervisningen också vara en handbok med välskrivna och innehållsrika teoretiska avsnitt.

Helhetsbetyg: 4/5