Iréne Larsson

Iréne Larsson

Iréne Larsson har en bakgrund som förskollärare, specialpedagog och gymnasielärare på Barn- och Fritidsprogrammet. Idag arbetar hon på Studieteamet, Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm som specialpedagog.

 

Produkter av Iréne Larsson