Funktionsförmåga 1, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Funktionsförmåga 1 täcker in hela kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

I Funktionsförmåga 1, elevbok fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Funktionsförmåga 1, elevbok vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.

Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
Vilka olika former av funktionsnedsättningar förekommer och vilka konsekvenser får de för individen i vardagen?
Vilka normer, värderingar och synsätt har genom historien påverkat synen på funktionsnedsättning?
Vilka lagar och bestämmelser finns och hur ser samhällets stöd och service ut när det gäller livsvillkor och möjligheter för personer med funktionsnedsättning?
Hur ser barn och ungas utveckling ut vid funktionsnedsättning?
Hur påverkas identitetsutveckling, självbild, sexualitet och relationer vid funktionsnedsättning?
Hur kan delaktighet och självbestämmande främjas vid funktionsnedsättning?
Hur planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas stöd- och hjälpinsatser till den enskilde?
Hur arbetar man i team och vilken samverkan sker internt och externt?
Vilka rutiner och arbetssätt kan användas för att förebygga hot och våld?
Hur kan tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning förbättras i inre och yttre miljöer?
Hur bemöter och kommunicerar man med personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga på ett professionellt sätt?

Funktionsförmåga 1, elevbok är:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande 

  • Artikelnr: 51104485
  • Sidor: 256
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2021
Om serien
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning – för vård- och omsorgsutbildning

Funktionsförmåga 1 och 2

Funktionsförmåga 1 och 2 är läromedel för kurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2 inom vård- och omsorgsutbildning. För varje kurs finns elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 21, 2021
Lektör Anders Östnäs

[...] Den är föredömligt pedagogiskt upplagd och skriven av två förfarna specialpedagoger, Iréne Larsson och Marie Bäcklinder Setterlund, med stor erfarenhet från både utbildning samt vård och omsorg. Språket är i god mening lättillgängligt. [...] Alla kapitel inleds med en fallbeskrivning och en pedagogisk ingress. Insprängt i texten finns också ordförklaringar, belysande bilder, centrala begrepp, instuderingsfrågor och reflektionsrutor. Varje kapitel avslutas med "ord att öva på" och en sammanfattning. Hela boken avslutas med ett omfattande register.

Helhetsbetyg: 4/5