Specialpedagogik 1, elevbok, andra upplagan
Prova

Specialpedagogik 1, elevbok, andra upplagan

Nyhet!
Av
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Specialpedagogik 1 är skriven för kursen med samma namn. Detta är andra upplagan av det uppskattade läromedlet och det innehåller bearbetade texter, uppdaterad information samt fördjupningar inom aktuell forskning.
 

Läromedlet behandlar olika former av funktionsnedsättningar och vilket stöd och bemötande som kan skapa en fungerande vardag och god livskvalitet. Specialpedagogik 1 tar upp frågor som:
• Vad innebär ett specialpedagogiskt förhållningssätt och perspektiv?
• Hur kan personal i förskola, skola och sociala verksamheter möta människor i behov av stöd?
• Vilka specialpedagogiska arbetssätt, metoder och hjälpmedel kan främja individens självbestämmande och möjlighet till utveckling och lärande?
• Hur planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas stöd- och hjälpinsatser till den enskilde?
 

Specialpedagogik 1 har en tydlig koppling till kursplanen för kursen Specialpedagogik 1 där varje kapitel kretsar kring en eller fler punkter i det centrala innehållet. Fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor gör att du som läsare själv kan vara aktiv i ditt lärande.
 

  • Artikelnr: 51109190
  • Sidor: 272
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2023
Specialpedagogik - läromedelsserie för Vård- och omsorgsprogrammet

Vård och omsorg – nya möjligheter till flexibelt lärande

Tillgängliga och inkluderande läromedel som gör komplexa sammanhang och teorier begripliga och ger nya möjligheter till flexibelt lärande. För varje kurs finns elevbok, lärarhandledning, lärarwebb och ett komplett digitalt läromedel.