Specialpedagogik 1, elevbok, andra upplagan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Specialpedagogik 1 är skriven för kursen med samma namn. Detta är andra upplagan av det uppskattade läromedlet och det innehåller bearbetade texter, uppdaterad information samt fördjupningar inom aktuell forskning.
 

Läromedlet behandlar olika former av funktionsnedsättningar och vilket stöd och bemötande som kan skapa en fungerande vardag och god livskvalitet. Specialpedagogik 1 tar upp frågor som:
• Vad innebär ett specialpedagogiskt förhållningssätt och perspektiv?
• Hur kan personal i förskola, skola och sociala verksamheter möta människor i behov av stöd?
• Vilka specialpedagogiska arbetssätt, metoder och hjälpmedel kan främja individens självbestämmande och möjlighet till utveckling och lärande?
• Hur planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas stöd- och hjälpinsatser till den enskilde?
 

Specialpedagogik 1 har en tydlig koppling till kursplanen för kursen Specialpedagogik 1 där varje kapitel kretsar kring en eller fler punkter i det centrala innehållet. Fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor gör att du som läsare själv kan vara aktiv i ditt lärande.
 

 • Artikelnr: 51109190
 • Sidor: 272
 • Upplaga: 2.2
 • Utgivningsår: 2023
Om serien

Gleerups barn och fritid 

Gleerups barn och fritid är läromedel utvecklade för barn- och fritidsutbildningar på såväl gymnasiet som vuxenutbildning. I serien finns en titel per kurs. För varje titel finns elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel i form av elev- respektive lärarversion. Oavsett om du väljer tryckta eller digitala läromedel får du en rad språkutvecklande verktyg till stöd för både dig och dina elever.

Gleerups barn och fritid

 • Läromedel som väcker elevernas intresse och gör dem aktiva i sitt lärande
 • Tillgängligt och konkret språk som underlättar lärandet och tränar yrkestermer
 • Har en tydlig koppling till kursplanen 
 • Lärarmaterialet tillhandahåller ett unikt lärarstöd med massvis av tips och råd för din undervisning vilket underlättar och sparar tid för dig i ditt planerings- och bedömningsarbete
 • Ger dig möjlighet att välja om du önskar arbeta med tryckta och/eller digitala läromedel

Elevbok

I serien finns en elevbok per kurs. Alla läromedel är uppbyggda enligt samma tydliga struktur där varje avsnitt bygger på en eller flera delar ur det centrala innehållet för kursen. För att eleverna ska få möjlighet att bearbeta och tillämpa sina nya kunskaper, varvas texten med fallbeskrivningar, frågor som uppmuntrar till diskussion eller reflektion, fördjupningar, faktarutor, ordförklaringar, sammanfattningar och instuderingsfrågor.

Beställ provexemplar

Lärarhandledning

Till varje elevbok finns en tryckt lärarhandledning med gediget material till din undervisning. I lärarmaterialet hittar du inledningsvis Skolverkets beskrivning av ämnesplan och kursplan som följs av kunskapskraven för den specifika kursen. Varje avsnitt i lärarmaterialet innehåller:

 • Introduktion till avsnittet med koppling till Skolverkets styrdokument
 • Centrala begrepp
 • Lösningsförslag till instuderingsfrågorna i elevboken
 • Frågor på texten och lösningsförslag för dessa
 • Fördjupningsuppgifter och övningar
 • Lektionsförslag
 • Tips på filmer, böcker och länkar

Digitalt läromedel

I serien finns ett digitalt läromedel per kurs som elevversion och lärarversion. I elevversionen hittar du allt innehåll som finns i motsvarande elevbok tillsammans med en rad användningsbara funktioner och stöd för smart studieteknik. Här finns också pedagogiska filmer, Begreppa-filmer, utvecklade tillsammans med ILT Education.

Har din skola licens hos ILT Education finns filmerna dessutom på flera olika språk. I lärarversionen hittar du dessutom ett gediget lärarmaterial med extramaterial, stöd och tips till din undervisning. 

Prova digitala läromedel


 

Språkutvecklande fokus 

Helt nya inslag som studieguide och innehåll om källkritik stöttar elever och lärare ytterligare.

Begreppafilmer som förklarar

Abstrakta begrepp görs begripliga och komplex kunskap konkretiseras.

Gleerups barn och fritid på Facebook

Facebookgruppen Gleerups barn och fritid är till för dig som undervisar inom barn och fritid. Här får du inspiration och tips kring undervisning och läromedel. 

Gå med i gruppen 

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 7, 2023.
Lektör Katharina Jacobsson

[…] Detta är en andra omarbetad upplaga, där bearbetade texter, fallbeskrivningar och information har uppdateras samtidigt som det ges fördjupningar om relevant forskning. […] Styrkan i denna omarbetade upplaga är att den innehåller fördjupningar, har diskussionsfrågor och ger löpande förklaringar till ord och begrepp i de olika avsnitten. Innehållet kompletteras med illustrativa färgfoton. Specialpedagogik 1 är ett bra underlag för att skapa kunskaper om funktionsnedsättningar, förhållningssätt och bemötande av barn och elever som behöver särskilt stöd.

Helhetsbetyg: 3/5