Specialpedagogik 1, elevbok, andra upplagan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Specialpedagogik 1 är skriven för kursen med samma namn. Detta är andra upplagan av det uppskattade läromedlet och det innehåller bearbetade texter, uppdaterad information samt fördjupningar inom aktuell forskning.
 

Läromedlet behandlar olika former av funktionsnedsättningar och vilket stöd och bemötande som kan skapa en fungerande vardag och god livskvalitet. Specialpedagogik 1 tar upp frågor som:
• Vad innebär ett specialpedagogiskt förhållningssätt och perspektiv?
• Hur kan personal i förskola, skola och sociala verksamheter möta människor i behov av stöd?
• Vilka specialpedagogiska arbetssätt, metoder och hjälpmedel kan främja individens självbestämmande och möjlighet till utveckling och lärande?
• Hur planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas stöd- och hjälpinsatser till den enskilde?
 

Specialpedagogik 1 har en tydlig koppling till kursplanen för kursen Specialpedagogik 1 där varje kapitel kretsar kring en eller fler punkter i det centrala innehållet. Fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor gör att du som läsare själv kan vara aktiv i ditt lärande.
 

  • Artikelnr: 51109190
  • Sidor: 272
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2023
Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 7, 2023.
Lektör Katharina Jacobsson

[…] Detta är en andra omarbetad upplaga, där bearbetade texter, fallbeskrivningar och information har uppdateras samtidigt som det ges fördjupningar om relevant forskning. […] Styrkan i denna omarbetade upplaga är att den innehåller fördjupningar, har diskussionsfrågor och ger löpande förklaringar till ord och begrepp i de olika avsnitten. Innehållet kompletteras med illustrativa färgfoton. Specialpedagogik 1 är ett bra underlag för att skapa kunskaper om funktionsnedsättningar, förhållningssätt och bemötande av barn och elever som behöver särskilt stöd.

Helhetsbetyg: 3/5