Funktionsförmåga 2, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Funktionsförmåga 2 täcker in hela kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

I Funktionsförmåga 2, elevbok fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Funktionsförmåga 2, elevbok vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.

Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
Hur påverkar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – som t.ex. autism, ADHD och ADD – individens vardag och livsvillkor?
Hur påverkar en förvärvad hjärnskada en individs livsföring?
Vilka olika specialpedagogiska hjälpmedel och arbetssätt förekommer?
Hur fungerar särskolan och vilka andra anpassade verksamheter och utbildningar finns?
Vilka stöd- och hjälpinsatser förekommer inom området funktionsnedsättning för att underlätta individens möjlighet att aktivt delta i samhället?
Hur planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas stöd- och hjälpinsatser till den enskilde?
Hur kan olika pedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt främja individens självbestämmande och möjlighet till utveckling?
Hur kan ett arbetslag och var och en som arbetar i laget utveckla sätt att arbeta mer individanpassat?

Funktionsförmåga 2, elevbok är:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande 

  • Artikelnr: 51104492
  • Sidor: 240
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2022
Om serien
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning – för vård- och omsorgsutbildning

Funktionsförmåga 1 och 2

Funktionsförmåga 1 och 2 är läromedel för kurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2 inom vård- och omsorgsutbildning. För varje kurs finns elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 16, 2022  
Lektör Anders Östnäs

 [...] Boken, som är välskriven och pedagogiskt upplagd, innehåller följande kapitel: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och förvärvad hjärnskada, Stöd och insatser enligt LSS, Arbetssätt, metoder och hjälpmedel, Utbildning, arbete och fritid och Utanförskap och möjligheter till förändring. Varje kapitel tar upp centrala begrepp och reflektionsfrågor. I boken ingår även fallbeskrivningar, instuderingsfrågor, ord att öva på, sammanfattning och väl inlagda bilder och skisser. Den genomsyras av ett gediget kunskapsunderlag som en grund för elevens aktiva lärande. [...] Bokens författare Iréne Larsson och Marie Bäcklinder Setterlund är specialpedagoger med lång erfarenhet som lärare i bland annat Vård- och omsorgsprogrammet. Förutom att Funktionsförmåga 2 främst vänder sig till elever i ovan nämnda kurs kan den även med fördel läsas av bland andra kurslärare och anhöriga.

Helhetsbetyg: 4/5